Тітов, Хв. Стара вища освіта в Київській Україні : XVI - поч. XIX в. : із 180 малюнками / проф. Хв. Тітов. – К. : Друкарня Української Академії Наук, 1924. – 433 с. : іл. – (Українська Академія Наук. Збірник історико-філол. відділу ; № 20).

У книзі грунтовно досліджується стан та розвиток освіти в Україні від 15 до початку 19 ст. Зокрема вивчаються такі питання, як виникнення братських шкіл, братська школа в Києві, Києво-Могилянський колегіум та академія, відкриття Київської духовної семінарії 1819 р.

Файл для завантаження

 

 

Тассо, Т. Освобожденный Іерусалимъ : поэма въ двадцити песняхъ въ переводах русских писателей. (...) / Торквато Тассо. - С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, Казанская ул., №8, 1899. - 184 с. : портр.

Тассо, Т. Освобожденный Іерусалимъ : поэма въ двадцити песняхъ въ переводах русских писателей. Пер. I-IV, XII, XIII, XV, XVI, и ХХ строфъ и изложеные содержанія остальныхъ, съ приведеніемъ лучшихъ местъ. Объяснительныя статьи / Торквато Тассо. - С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, Казанская ул., №8, 1899. - 184 с. : портр.

Рицарська поема, яка розповідає про події Першого хрестового походу під керівництвом Готфрида Бульонського.

 Файл для завантаження

Театральний порадник : книжка III / О. Загаров ; О. Саксаганський. – Київ : Видання Дніпросоюзу, 1920. – 36 с.

Серія посібників на допомогу учасникам театральної  самодіяльності, що випускалися в 1920—21рр.  в Києві у видавництві «Дніпросоюзу», згодом— «Губсоюзу» (кооперативної та культосвітньої організації). Всього було видано 5 випусків: 1-й — "Завдання режисера" Г. Гаєвського; 2-й — «Вступ до мімодрами» В. Сладкопєвцева; 3-й — «Мистецтво актора» О. Загарова; "Як я працюю над роллю" О. Саксаганського; 4-й — "Шляхи розвитку українського театру" О. Кисіля; 5-й — «Техніка гриму» М. Бурачека, «Як самому робити парики» Б. Степанова. Серія узагальнювала курси лекцій, прочитаних на заняттях режисерських курсів «Дніпросоюзу».

 

Файл для завантаження

Театральний порадник. Книга № 2, Сладкопєвцєв, В. Вступ до мімодрами / В. Сладкопєвцєв. – Київ : видання Дніпросоюзу, 1920. – 120 с.

 Лекції з мімодрами на інструкторсько-режисерських курсах «Дніпросоюзу» читалися В. В. Сладкопєвцевим (1876-1957), актором, письменником, професором. Він отримав спеціальність юриста в Московському університеті, але з юридичною практикою не склалося. Мабуть, переважила любов до театру. Сценічну діяльність Сладкопєвцев почав в Одесі в 1904 році в антрепризі у А.І.Сібірякова. Потім він працював актором в петербурзькому театрі А. С. Суворіна (1907-1917). Його театральна кар'єра завершилася в 1918 році, але він до кінця життя залишався театральним педагогом. Служив у Київському музично-драматичному інституті ім. М.В.Лисенка та викладав на курсах 1918-1923 рр. Робота Сладкопєвцева «Вступ до мімодрами» увійшла у другу книгу «Театрального порадника». Крім двох основних розділів книги («Вступ до мімодрамі» і «Вступ до розвідки про теорію») вона містить додатки - «Таблиця почувань» і «Словник почувань». Основною тезою його робіт можна вважати обґрунтування того, що «Внутрішнє життя нашої душі проявляється в зовнішньому».

 Файл для завантаження