Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин ; пер. с нем. А.А. Франковского ; вступ. Ст. Р. Пельше. – Москва ; Ленинград : ACADEMIA, 1930. – 290 с.

 Книга Г. Вельфліна   в науці є першою спробою дати точну і лаконічну характеристику мистецьких стилів. Вперше в цій книзі автор створив  зразкову термінологію та методологію для наукової історії мистецтва.

 Видання зацікавить викладачів, студентів і широке коло читачів. 

 Файл для завантаження

Восточный театр : Сборник статей / А.М. Мерварт, Л.А. Мерварт, Б.А. Васильев, Н.И. Конрад ; под. ред. А.М. Мерварта ; Государственный институт истории искусств. – Ленинград : ACADEMIA, 1929. – 407 с. : ил.

Збірник статей «Східний театр» надруковано  видавництвом «Academia» в 1929 році. Цей збірник присвячений театральним формам сучасного Сходу, точніше формам, які, маючи своє коріння в самобутньому минулому народів, продовжують існувати як жива художня і побутова сила. Редакція, передмова і введення А.М.Мерварта. Зміст книги : А. Мерварт Індійський народний театр ; Л. Мерварт Малайський театр; Б. Васильєв  Китайський театр; М. Конрад Японський театр.

Файл для завантаження

Волынскій, А.Л. Леонардо-да-Винчи / А.Л. Волынскій. – Кіевъ : Тип. С.В. Кульженко, 1909. – 500 с. : ил.

 Яким Львович Волинський - (1861-1926), літературний та театральний критик, історик і теоретик мистецтва.

 Інтерес до творчості Леонардо да Вінчі прокинувся у А. Волинського під час спільної з Д.С.Мережковським поїздки по Італії навесні 1896 р

 Для дослідника важливо, перш за все, розуміння досліджуваної епохи, думок і почуттів особистості. У творі про Леонардо А. Волинський прагне очистити свідоцтва про життя цього італійського майстра від пізніших нашарувань, використовуючи джерела, що вийшли з під пера або самого художника, або близьких до нього за часом біографів. Вивчаючи час і особистість Леонардо да Вінчі, А. Волинський використовував принцип пізнання минулого шляхом психологічного та літературно-критичного дослідження живої сучасності.

Автор досліджував Італію місто за містом, село за селом, щоб зрозуміти, який вплив чинили зовнішні обставини на розумовий і духовний розвиток титану Відродження. Книга «Леонардо да Вінчі» отримала високу оцінку російських і зарубіжних мистецтвознавців: в 1908 р А. Волинський був обраний почесним громадянином Мілана, а його ім'я присвоєно кімнаті в бібліотеці Леонардо, куди А. Волинський передав свою колекцію матеріалів про художника.

Файл для завантаження