Слово о Полку Игореве : ироическая песнь о походе на половцовъ удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходе XII столетія съ приложеніемъ на употребляемое ныне наречіе. – Москва, 1800.

«Ироическая песнь» написана невідомим автоpом, «стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходе ХII столетія».

У 2000-му році з нагоди 200 - річчя публікації «Слова...» цю всесвітньо відому  літературну пам’ятку  ЮНЕСКО  визнано одним із вершинних творів давніх літератур, що своїми ідеями миру та гуманізму впливає на формування світової духовної культури.