Українське мистецтво : деревляне будівництво і різьба на дереві / улаштував В. Щербаківський. – Львів ; Київ, 1913. – 20, [62] с. : ил.

Дане видання є збіркою ілюстрацій української церковної та хатньої архітектури. Матеріал зібраний з різних частин України, до публікації входять декілька зображень церков з колекції архітектора О. Лушпінського у Львові, архітектора В. Кричевського та колекціонера О. Гансена в Києві. Основна частина ілюстрацій належить колекції упорядника видання В. Щербаківського.

 

 

Файл для завантаження

Уставъ Кіевскаго женскаго училища духовнаго ведомства, Святѣйшимъ Синодомъ утвержденный въ 13-й день іюля 1866 года, и дополненный новыми постановленіями. – К. : Типографія Е. Кереръ, 1883. – 15 с.

Содержание: Назначеніе училища и его составъ ; Часть учебная ; Часть хозяйственная ; Обязанности распорядителя ; Обязаности начальницы училища ; Обязаности эконома ; Совѣт училищный ; Права и преимущества училища.

Файл для завантаження

 

Успенский, Ф. Русь и Византія въ X вѣкѣ : рѣчь, произнесенная 11-го мая 1888 г. въ торжественномъ собраніи Одесскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества въ память 900-лѣтняго юбилея Крещенія Руси / Ф. Успенский.

Содержание: I. Научные теории по объяснению происхождения Руси: скандинавская или норманская и славянская теория (несторовцы и антинесторовцы) ; II. «Русь» и другие этнографические термины для обозначения русской земли ; III. Элементы русской государственности. Договоры с греками. Морские походы на Византию ; IV. Культурное и по преимуществу торговое значение сношений с Византией. Св. Ольга ; V. Внешняя политика Святослава. Значение движения Руси в Болгарию. Угнетенное состояние Византии ; VI. Какими средствами располагала Византия для укрощения Руси. Образовательная роль Византии в истории ; VII. Просвещение России христианством.

Файл для завантаження

 

 

 

 

 

 

Улагай-Красовський, Л. Вій : Фантастичне видовище на 4 дії з інтродукцією / Л. Улагай-Красовський ; ред. О. Білецький. – Х. : Кооперативне видавництво РУХ, 1926 – 96 с.

«У другій половині 1920-х років відгомін «політичного вертепу» з пізнаваними карикатурними масками реальних державних діячів та збірних образів представників різних класів суспільства знаходимо передусім у п ’ єсі – переробці  Л. Улагая – Красовського  «Вій». Поява цієї інтермедії як композиційного і структурного елементу у виставах 1920- х років відбувалася паралельно з утвердженням течій конструктивізму та експресіонізму».

 Файл для завантаження

Украинская Жизнь : ежемѣсячный научно-литертурный и общественно-политическій журнал : годъ изданія пятый. – М. : Типографія Т-ва Рябушинскихъ, 1916. – № 2 . – 112 с.

Мета журналу  ознайомити російських читачів з українським культурним надбанням та піднесенням української національної свідомості. Вступні статті журналу присвячені національному питанню, далі подаються перегляд поточних подій в Україні, огляди чужої преси (російської, польської) про українські проблеми, критичні статті, літературні і мистецькі огляди, бібліографії тощо.

Файл для завантаження

Указатель неоффиціальнаго отдѣла Кіевскихъ епархіальныхъ вѣдомостей за десятилѣтіе ихъ изданія: 1861-1870 г. – К. : Тип. И. и А. Давиденко, 1870. – 87 с. – Конволют.

До кн. приплет. кн. : Указатель неоффиціальнаго отдѣла Кіевскихъ епархіальныхъ вѣдомостей за послѣднее двадцатипятилѣтіе: 1871-1895 г. – К. : Типографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1896. – 155 с.

Статті систематизовані в трьох основних розділах: вчення; історія; життя; всередині матеріал розташований за тематичними рубриками.

Файл для завантаження