Театральний порадник. Книга № 2, Сладкопєвцєв, В. Вступ до мімодрами / В. Сладкопєвцєв. – Київ : видання Дніпросоюзу, 1920. – 120 с.

 Лекції з мімодрами на інструкторсько-режисерських курсах «Дніпросоюзу» читалися В. В. Сладкопєвцевим (1876-1957), актором, письменником, професором. Він отримав спеціальність юриста в Московському університеті, але з юридичною практикою не склалося. Мабуть, переважила любов до театру. Сценічну діяльність Сладкопєвцев почав в Одесі в 1904 році в антрепризі у А.І.Сібірякова. Потім він працював актором в петербурзькому театрі А. С. Суворіна (1907-1917). Його театральна кар'єра завершилася в 1918 році, але він до кінця життя залишався театральним педагогом. Служив у Київському музично-драматичному інституті ім. М.В.Лисенка та викладав на курсах 1918-1923 рр. Робота Сладкопєвцева «Вступ до мімодрами» увійшла у другу книгу «Театрального порадника». Крім двох основних розділів книги («Вступ до мімодрамі» і «Вступ до розвідки про теорію») вона містить додатки - «Таблиця почувань» і «Словник почувань». Основною тезою його робіт можна вважати обґрунтування того, що «Внутрішнє життя нашої душі проявляється в зовнішньому».

 Файл для завантаження

Театральний порадник : книжка IV / О. Кисіль. Шляхи розвитку українського театру. – Київ : Видання Дніпросоюзу, 1920. – 30 с.

О.Г.Кисіль- автор кількох друкованих робіт про театр, а також журнальних публікацій на тему театрального мистецтва. У роботі «Шляхи розвитку українського театру» він визначає основні етапи його зародження і становлення. Дає характеристику репертуару побутового театру XIX - початку ХХ ст. і висвітлює творчість відомих театральних труп та діяльність корифеїв українського театру. У цій роботі театрознавець позитивно оцінює перші кроки  новостворених театральних інститутів революційного періоду (1917-1921 рр.) Він також об'єктивно оцінює причини поразки революції. Однак висловлює надію, що «... український театр зможе піднятися на велику художню височінь», а запорукою цьому будуть «... молоді талановиті сили  діячів театру і воля до життя, яку вияв український народ за часи революції ...»

 Файл для завантаження

Уставъ Святого Великаго князя Владиміра о церковныхъ судахъ и о десятинахъ / Изд. Императорской Археографической Коммиссіи. – Петроградъ : Типографія Научное Дѣло, 1915. – 72 с.

Статут став першим нормативним актом, що визначив статус і повноваження церковної влади в Київській Русі, після прийняття нею християнства. Церква крім судових повноважень, отримала під свій нагляд систему мір і ваг, а також щомісячне утримання у вигляді десятини від князівських доходів.

Файл для завантаження

Українське мистецтво : деревляне будівництво і різьба на дереві / улаштував В. Щербаківський. – Львів ; Київ, 1913. – 20, [62] с. : ил.

Дане видання є збіркою ілюстрацій української церковної та хатньої архітектури. Матеріал зібраний з різних частин України, до публікації входять декілька зображень церков з колекції архітектора О. Лушпінського у Львові, архітектора В. Кричевського та колекціонера О. Гансена в Києві. Основна частина ілюстрацій належить колекції упорядника видання В. Щербаківського.

 

 

Файл для завантаження

Уставъ Кіевскаго женскаго училища духовнаго ведомства, Святѣйшимъ Синодомъ утвержденный въ 13-й день іюля 1866 года, и дополненный новыми постановленіями. – К. : Типографія Е. Кереръ, 1883. – 15 с.

Содержание: Назначеніе училища и его составъ ; Часть учебная ; Часть хозяйственная ; Обязанности распорядителя ; Обязаности начальницы училища ; Обязаности эконома ; Совѣт училищный ; Права и преимущества училища.

Файл для завантаження

 

Успенский, Ф. Русь и Византія въ X вѣкѣ : рѣчь, произнесенная 11-го мая 1888 г. въ торжественномъ собраніи Одесскаго Славянскаго Благотворительнаго Общества въ память 900-лѣтняго юбилея Крещенія Руси / Ф. Успенский.

Содержание: I. Научные теории по объяснению происхождения Руси: скандинавская или норманская и славянская теория (несторовцы и антинесторовцы) ; II. «Русь» и другие этнографические термины для обозначения русской земли ; III. Элементы русской государственности. Договоры с греками. Морские походы на Византию ; IV. Культурное и по преимуществу торговое значение сношений с Византией. Св. Ольга ; V. Внешняя политика Святослава. Значение движения Руси в Болгарию. Угнетенное состояние Византии ; VI. Какими средствами располагала Византия для укрощения Руси. Образовательная роль Византии в истории ; VII. Просвещение России христианством.

Файл для завантаження