Ханжонков, А. А. Первые годы русской кинематографии : воспоминания / А.А. Ханжонков. - М. ; Л. : Искусство, 1937. - 176 с. : ил., портр.

Олександр Олексійович Ханжонков на зорі світового кінематографа на початку XX століття створив успішну національну кіноіндустрію. Будучи одним із засновників російського кінематографа, Ханжонков за декілька років зміг створити найбільшу кіно-виробничу базу і налагодити безперебійну роботу прокатної мережі по всій країні. Залучаючи талановитих режисерів, художників, фахівців Ханжонков заклав міцні основи науково-документального, просвітницького кінематографа; з його подачі народилася об'ємна лялькова анімація, яка не мала в той період собі рівних у світі.

 

Файл для завантаження

Хроника Петербургскихъ театров: Съ конца 1826 до начала 1855 года. Ч. 1: Годовыя обозрения русской и француз ской драматической сцены, оперы и балета. – Санкт-Петербург: Типография Р. Голике, 1877. – 264 с.

Хроника Петербургскихъ театров: Съ конца 1826 до начала 1855 года. Ч. 1: Годовыя обозрения русской и француз ской драматической сцены, оперы и балета. – Санкт-Петербург: Типография Р. Голике, 1877. – 264 с.

Файл для завантаження

 

Черемухин, М. Музыка звукового фильма / М. Черемухин . – Москва : ГОСКИНОИЗДАТ, 1939. – 256 с. : ил.

Протягом минулого століття з'являлися небагаточисельні і тому особливо цінні, мистецькі розробки, присвячені кіномузиці. Серед цих робіт – книга М. Черемухіна «Музика звукового фільму». Автор розглядав музичний ряд фільму з точки зору його художньої специфіки. Були визначені особливості та виразні можливості музики в кіно. Також була розроблена теоретична концепція кіномузики на основі її базових функцій.

 

Файл для завантаження

Чтенія в Императорскомъ обществѣ исторіи и древностей россійскихъ при Московскомъ университетѣ : повременное изданіе. – М. : Въ Университетской Типографіи, 1858 -1917. – Выходит ежеквартально 1858 г.(генварь – мартъ) Кн. 1

Содержание:

Бантышъ-Каменский  Д. Н. Источники Малороссійской истории  1649-1687 годов.  Ч. 1  / Д. Н. Бантышъ-Каменский .  – 340 с.

"Читання в Товаристві історії та старожитностей російських" - періодичне видання праць Товариства історії і старожитностей російських при Московському університеті. "Читання" містять капітальні дослідження по історії народів Росії, багатющі історико-етнографічні документальні матеріали та переклади творів іноземців про Росію. Публікувалися також дослідження і матеріали по археології, етнографії, нумізматики, палеографії та іншим допоміжне-історичних дисциплін.

Файл для завантаження