Багалій Д. І. Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода / Д. І. Багалій. – Х. : Держвидав України, 1926. – 396 с. – (Критич. б-ка).

Ця книжка присвячується пам’яті  великого діяча України, першого українського філософа Григорія Савича Сковороди.  В основу цієї розвідки  про Г. С. Сковороду академік Дмитро Багалій  вклав власні досліди,   які перевірив, переробив та доповнив, де які з них являють собою історично-критичний та разом систематичний огляд висновків та спостережень й інших дослідників. Розвідка складається з двох частин: в 1-й частині про Г. С. Сковороду, в 2-й - про його науку та значення.

Файл для завантаження

Бублик В. Д. Путєводитєлъ по Кієву / В.Д. Бублик. – Киев : Книжный и музыкальный магазинъ Л. Идзиковскаго, 1894. – 288 с. : ил., реклама.

Представлена публікація є покращеною версією виданого раніше путівника, тираж якого розійшовся в дуже короткий час. Видання не є науковою роботою, це короткий і доступний опис найбільш цікавих місць  Києва та його околиць. Міститься корисна інформація для подорожуючих, така як розклад поїздів, пароплавів та іншого пасажирського транспорту. Вказані найкращі розважальні заклади і заклади харчування. Крім того, у вигляді короткого історичного нарису подається загальна інформація про місто, про його географічне положення, кліматичні умови, розповідається про найголовніші пам'ятки.

 Файл для завантаження

Веселая библіотека : Подшивка . – Санктъ-Петербургъ, 1903 – Выпускъ 1-й : Балдуинъ Бэламъ (приключения декадента) : юмористическая поэма въ 110 карикатурахъ В. Буша. – 50 с. Выпускъ 2-й : 50 карикатуръ Каранъ д’Аша . Выпускъ 3-й : Улыька Маркизы. Рисунки

В зшитку представлені випуски «Веселої бібліотеки», зокрема твори В.Буша (1832-1908), який створив новий для свого часу жанр – мальовані оповіданння у віршах.  Мальовані оповідання принесли В.Бушу світову славу і користувалися популярністю у дітей та дорослих. Це пояснюється універсальною тематикою і оригінальністю жанру.

Файл для завантаження