Бублик В. Д. Путєводитєлъ по Кієву / В.Д. Бублик. – Киев : Книжный и музыкальный магазинъ Л. Идзиковскаго, 1894. – 288 с. : ил., реклама.

Представлена публікація є покращеною версією виданого раніше путівника, тираж якого розійшовся в дуже короткий час. Видання не є науковою роботою, це короткий і доступний опис найбільш цікавих місць  Києва та його околиць. Міститься корисна інформація для подорожуючих, така як розклад поїздів, пароплавів та іншого пасажирського транспорту. Вказані найкращі розважальні заклади і заклади харчування. Крім того, у вигляді короткого історичного нарису подається загальна інформація про місто, про його географічне положення, кліматичні умови, розповідається про найголовніші пам'ятки.

 Файл для завантаження

Винкельман, И.И. История искусства древности / И.И. Винкельман ; пер. с нем. С. Шаровой, Г. Янчевецкого ; ред. примеч. А.А. Сидорова, С.И. Радцига. – Москва : ИЗОГИЗ : ОГИЗ, 1933. – 432 с. : ил.

І. І. Вінкельман (1717-1768) – є основоположником сучасного мистецтвознавства,

Його філософських засад та методики. Його праці, присвячені античному мистецтву, продовжують залишатися фундаментом, на якому ґрунтується сучасне знання цього найважливішого розділу світової культури. Дослідницька думка не може обійти як його підхід до мистецтва в цілому, так і безліч висновків, що стосуються окремих пам’яток або їх груп.

Файл для завантаження