Базилевич, В. Д. Київ / В. Базилевич, М. Шарлемань. - К. , 1928. - 42 с. : іл. – (Б-ка газети "Пролетарська правда").

У коротенькому нарисі  намічено шляхи розвитку Києва й показано головні моменти в його історії та ті основні пам'ятки, що зв'язані з ним. Ознайомлення з  природою  Києва та його околиць, з геологічною будовою місцевості, з його рослинністю, тваринним світом.

Файл для завантаження

Багалій, Д. І. Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода / Д. І. Багалій. - Х. : Держвидав України, 1926. - 396 с. - ( Критич. б-ка).

Ця книжка присвячується пам’яті  великого діяча України, першого українського філософа Григорія Савича Сковороди.  В основу цієї розвідки  про Г. С. Сковороду академік Дмитро Багалій  вклав власні досліди,   які перевірив, переробив та доповнив, де які з них являють собою історично-критичний та разом систематичний огляд висновків та спостережень й інших дослідників. Розвідка складається з двох частин: в 1-й частині про Г. С. Сковороду, в 2-й - про його науку та значення.

Завантажити файл