Журавлева, Е.В. Искусство Советской Туркмении : Очерк развития / Е.В. Журавлева, В.Н. Чепелев. – Москва : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1934. – 135 с. : ил. (2)

Posted in Ж

В передмові до видання автори наголошували, що «данный очерк художественного развития советской Туркмении является началом работы по изучению дореволюционного и послереволюционного искусства республики». Це видання цікаве для сучасних дослідників і як документ епохи і як теоретичні тексти мистецького аспекту життя.

Файл для завантаження