Журавлева, Е.В. Искусство Советской Туркмении : Очерк развития / Е.В. Журавлева, В.Н. Чепелев. – Москва : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1934. – 135 с. : ил. (2)

Posted in Ж

В передмові до видання автори наголошували, що «данный очерк художественного развития советской Туркмении является началом работы по изучению дореволюционного и послереволюционного искусства республики». Це видання цікаве для сучасних дослідників і як документ епохи і як теоретичні тексти мистецького аспекту життя.

Файл для завантаження

Журавков Валерій Володимирович

Posted in Ж

Про автора

Валерій Володимирович Журавков  український аматор просвітницько-публіцистичної діяльності.

Входить до кола друзів Публічної бібліотеки імені Лесі Українки міста Києва. 

Журавков В. В. Погляд з підкореної вершини 58-18 : спогади [Електронний ресурс] / В. В. Журавков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 136 с.

Posted in Ж

Книга написана на основі власного життєвого досвіду, отриманого за період з 1958 по 2018 роки, включаючи навчання у Київському політехнічному інституті та професійну діяльність. Містить світоглядні й державницькі позиції автора, згадки про багатьох людей, які зустрічалися на життєвому шляху. Широко ілюстрована. Художньо оформлена.
Для широкого кола читачів.

Файл для завантаження

Журавков В.В. УКРАЇНА: досягнення та виклики за підсумками 25 років відновленої незалежності. Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ. – Електронна версія. – Київ. – 2017. – 390 с.

Posted in Ж

На основі аналізу широкого кола літературних джерел автор аналізує особливості та прояви національної свідомості в сучасних умовах становлення української державності, трансформацію політичної і соціально-економічної системи України. Розглянуті окремі аспекти протистояння України російській агресії. Узагальнені оцінки досягнутого за 25 років рівня розвитку України і Російської Федерації. Здійснено огляд актуальних аналітичних публікацій та історичних розвідок. Автор також звертається до історичних витоків національної свідомості в автобіографічному плані. У післямові автор подає узагальнені висновки проведеного дослідження.

Жанр книги - науково-популярна публіцистика. Мета роботи: сприяння самостійному вивченню читачами загальної теми та окремих питань.

Книга розрахована на наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, вчителів, учнів старших класів, усіх, кому не байдужа доля України.

Файл для завантаження

 

Журавков В. В. Короткий огляд приватної колекції гумору / В. В. Журавков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 148 с.

Posted in Ж

Книга містить значну кількість тематично впорядкованих гумористичних «усмішок», зібраних з багатьох джерел, до яких входять і авторські.
Спрямована на духовну підтримку особистості.
Для широкого кола читачів.

Файл для завантаження