Журавлева, Е.В. Искусство Советской Туркмении : Очерк развития / Е.В. Журавлева, В.Н. Чепелев. – Москва : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1934. – 135 с. : ил. (2)

Posted in Ж

В передмові до видання автори наголошували, що «данный очерк художественного развития советской Туркмении является началом работы по изучению дореволюционного и послереволюционного искусства республики». Це видання цікаве для сучасних дослідників і як документ епохи і як теоретичні тексти мистецького аспекту життя.

Файл для завантаження

Журавков Валерій Володимирович

Posted in Ж

Про автора

Валерій Володимирович Журавков народився у 1941 році. У 1958 році закінчив із золотою медаллю Гадяцьку середню школу №1, правонаступнцею якої є Гадяцька гімназія ім. Олени Пчілки.

За кваліфікаційними документами В.В. Журавков інженер-механік (КПІ), кандидат економічних наук (Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова), доцент (атестат МОН України), старший науковий співробітник з державної безпеки (атестат ВАК України). Доктор філософії за стандартами ЄС.

Журавков В. В. Ж91 Погляд з підкореної вершини 58-18 : спогади [Електронний ресурс] / В. В. Журавков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 136 с.

Posted in Ж

Книга написана на основі власного життєвого досвіду, отриманого за період з 1958 по 2018 роки, включаючи навчання у Київському політехнічному інституті та професійну діяльність. Містить світоглядні й державницькі позиції автора, згадки про багатьох людей, які зустрічалися на життєвому шляху. Широко ілюстрована. Художньо оформлена.
Для широкого кола читачів.

Файл для завантаження

Журавков В.В. УКРАЇНА: досягнення та виклики за підсумками 25 років відновленої незалежності. Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ. – Електронна версія. – Київ. – 2017. – 390 с.

Posted in Ж

На основі аналізу широкого кола літературних джерел автор аналізує особливості та прояви національної свідомості в сучасних умовах становлення української державності, трансформацію політичної і соціально-економічної системи України. Розглянуті окремі аспекти протистояння України російській агресії. Узагальнені оцінки досягнутого за 25 років рівня розвитку України і Російської Федерації. Здійснено огляд актуальних аналітичних публікацій та історичних розвідок. Автор також звертається до історичних витоків національної свідомості в автобіографічному плані. У післямові автор подає узагальнені висновки проведеного дослідження.

Жанр книги - науково-популярна публіцистика. Мета роботи: сприяння самостійному вивченню читачами загальної теми та окремих питань.

Книга розрахована на наукових, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів, вчителів, учнів старших класів, усіх, кому не байдужа доля України.

Файл для завантаження

 

Журавков В.В. ГУМОР: науково-популярний огляд приватної колекції. Серія: Домашня електронна бібліотека. – Київ. – 2016. – 198 с.

Posted in Ж

Мета роботи: сприяння самостійному вивченню читачами загальної теми, окремих напрямів розвитку гумору, його ролі і корисної функції у суспільстві.

Автор-укладач огляду подає багато коментарів з власного життєвого досвіду та відповідні запозичення з системи Інтернет.

Книга розрахована на широке коло читачів.

Файл для завантаження