Зебер, Г. Техника кино-трюка / Гвидо Зебер ; с предисловием С.М. Эйзенштейна ; под. ред. Э.К. Тиссэ ; пер. В.Л. Нильсена и С. Гофмана. – Москва : ТЕА-КИНО-ПЕЧАТЬ, 1929. – 216 с. : ил.

Posted in З

«Можливості кіно не обмежені. Розвиток техніки з кожним роком звужує межі «недоступного» для кіно-мови. З розвитком художньої думки в кіно-творчості, зростають і вимоги до кіно-техніки. Кіно-техніку часто звинувачували, що ресурси її вичерпані і що подальше експериментування в області трюку буде тільки більш-менш вдалим повторенням попереднього. Комбінованим використанням різних можливостей кіно-техніки і створюється нескінченний ряд нових трюків. Можливості кіно-трюку так само не обмежені, як і можливості кінематографії в цілому. Кіно-трюк сам по собі може варіюватися до безкінечності. Зовсім інакше йде справа з виконанням. Практично існує лише кілька основних принципів виробництва трюків. Операторська техніка роками накопичувала досвід трюкової роботи, але операторській зміні цей досвід майже не був доступний, і кожному молодому оператору доводилося кілька років експериментувати для того, щоб осягнути ті «таємниці», які фактично давно вивчені. Кожен теоретично підготовлений оператор, знайомий з методикою трюкової роботи, може розшифрувати спосіб зйомки будь-якого трюку. Ця книга має на меті, з одного боку - розподілити кіно-трюки наосновні групи за способом їх виконання, і з іншого боку дати технічні вказівки, що полегшують роботу оператора при зйомці трюків. Даний в цій книзі опис зйомки кіно-трюків ні в якому разі не повинно вважатися вичерпним і є лише першою спробою дати стислий узагальнений досвід в цій галузі.»

 

Файл для завантаження