Закревскій, Н. Описаніе Кіева : в 2-х т. / Н. Закревский – М. : Археологическое об-во, 1868. – Т.1. – 1868. – 455 с.

Posted in З

Микола Васильович Закревський (1805 – 1871) упродовж усього життя по крихтах збирав фактичні матеріали з історії Києва. Представлена книга є унікальною підсумковою працею вченого, що збагатила історіографію Києва. У першій частині вміщено дві передмови (1847 та 1865 років), проаналізовано всі наявні у той час відомості про історію Києва із найдавніших часів і до 1864 року. Наведено топографічні, статистичні, археологічні дані про Київ, зокрема і про герби міста у різні сторіччя. Надано опис старовинних пам’яток, окремих вулиць, церков, монастирів. Уперше подано інформацію про околиці та їх пам’ятки. Текст супроводжується планами, схемами, кресленнями і зведеними таблицями.

Файл для завантаження