Зотов, Р. В. О черниговскихъ князьяхъ по Любецкому синодику и о Черниговскомъ княжествѣ въ Татарское время / изслѣдованіе Р. Вл. Зотова. – [1900]. - 327 [47], [3] с.

Posted in З

Автор, використовуючи Любецький поминальний синодик, що містить імена чернігівських князів, спробував відновити в окремих деталях історію Чернігівського князівства в період ярма. Він прокоментував імена персон, згаданих в синодику і зіставив відомості про них з матеріалами, зібраними Археографічної комісією.

Завантажити файл