Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин ; пер. с нем. А.А. Франковского ; вступ. Ст. Р. Пельше. – Москва ; Ленинград : ACADEMIA, 1930. – 290 с.

Posted in В

 Книга Г. Вельфліна   в науці є першою спробою дати точну і лаконічну характеристику мистецьких стилів. Вперше в цій книзі автор створив  зразкову термінологію та методологію для наукової історії мистецтва.

 Видання зацікавить викладачів, студентів і широке коло читачів. 

 Файл для завантаження