Винкельман, И.И. История искусства древности / И.И. Винкельман ; пер. с нем. С. Шаровой, Г. Янчевецкого ; ред. примеч. А.А. Сидорова, С.И. Радцига. – Москва : ИЗОГИЗ : ОГИЗ, 1933. – 432 с. : ил.

Posted in В

І. І. Вінкельман (1717-1768) – є основоположником сучасного мистецтвознавства,

Його філософських засад та методики. Його праці, присвячені античному мистецтву, продовжують залишатися фундаментом, на якому ґрунтується сучасне знання цього найважливішого розділу світової культури. Дослідницька думка не може обійти як його підхід до мистецтва в цілому, так і безліч висновків, що стосуються окремих пам’яток або їх груп.

Файл для завантаження