Веселая библіотека : Подшивка . – Санктъ-Петербургъ, 1903 – Выпускъ 1-й : Балдуинъ Бэламъ (приключения декадента) : юмористическая поэма въ 110 карикатурахъ В. Буша. – 50 с. Выпускъ 2-й : 50 карикатуръ Каранъ д’Аша . Выпускъ 3-й : Улыька Маркизы. Рисунки

Posted in В

В зшитку представлені випуски «Веселої бібліотеки», зокрема твори В.Буша (1832-1908), який створив новий для свого часу жанр – мальовані оповіданння у віршах.  Мальовані оповідання принесли В.Бушу світову славу і користувалися популярністю у дітей та дорослих. Це пояснюється універсальною тематикою і оригінальністю жанру.

Файл для завантаження

Верещагинъ, В.А. Русская карикатура : А.О. Орловский / В.А. Верещагинъ. –СПб, 1913. – 106 с. : ил.

Posted in В

Третій випуск присвячений творчості О.О. Орловського (1777-1832), талановитого польського художника доби романтизму. Він проявив себе як майстер портрету, шаржу, карикатури.

Файл для завантаження

Верещагинъ, В.А. Русская карикатура : Отечественная война. Теребеневъ, Венециановъ, Ивановъ / В.А. Верещагинъ. –СПб, 1912. – 182 с. : ил.

Posted in В

Другий випуск був присвячений 100-річчю Вітчизняної війни 1812 року. В ньому представлені карикатури того часу, які належали трьом відомим художникам-графікам : І.І. Теребньову (1780-1815), О.Г. Венеціанову(1780-1847), І.О. Іванову (1779-1848).

Файл для завантаження

Верещагинъ, В.А. Русская карикатура : В.Ф. Тиммъ / В.А. Верещагинъ. –СПб, 1911. – 98 с. : ил.

Posted in В

У виданні представлені три центральні події в розвитку карикатурного жанру в графіці. Перший випуск присвячено творчості художника-карикатуриста В.Ф. Тімма (1820-1895), який відобразив «непарадні» сторони російського побуту : франтів, волоцюг, зраджених чоловіків.

Файл для завантаження

Вёрман, К. Исторія искусства всехъ временъ и народовъ / Карлъ Вёрманъ ; [пер. с немецкаго А.И. Сомова] – С.-Петербургъ : Книгоиздательское Е-во «Просвещение» Томъ третий : Искусство XVI-XIX столетий . - Спб, 1903

Posted in В

Карл Верман (1844-1933) – директор Дрезденської галереї мистецтв. Автор глибоко  вивчав розвиток художніх мотивів, та їх еволюція від епохи до епохи. При написанні історії, дослідник використав безмежні мистецькі архіви і матеріали Дрезденської галереї . Вчений вперше систематично вивчав прояви художньої творчості у первісних і доісторичних народів на основі всіх даних, доступних науці на той момент. У першому томі, присвяченому мистецтву первісних племен, народів дохристиянської доби і населення Азії і Африки з найдавніших часів до XIX століття, крім іншого, приділяється увага розвитку орнаменту, як одного з найбільш архаїчних елементів мистецтва. Перевага, однак, віддається мистецтву християнської Європи, йому присвячені два томи з трьох. Історія європейського мистецтва викладається по епохах. Повністю охоплені всі європейські регіони, включаючи Візантію, Вірменію і Грузію. Подано хронологію і географія мистецтва Сходу - Стародавнього Єгипту, Персії, Індії, Китаю, Японії. Самостійний розділ присвячений мистецтву ісламу. У третьому томі вся увага приділена європейському мистецтву Нової доби. Тут розглянуті всі національні школи XVI-XIX ст. за трьома основними напрямками: архітектура, скульптура, живопис. В кінці кожного тому автор подає список використаної літератури. У дослідженні К.Вермана наукова точність поєднуються з популярністю і доступністю викладу, в ньому вміщено прекрасні ілюстрації, багато з яких виконані в кольорі в техніці літографії. Книга дає фундаментальну мистецтвознавчу базу для подальших досліджень світового та європейського мистецтва.

Файл для завантаження

Вёрман, К. Исторія искусства всехъ временъ и народовъ / Карлъ Вёрманъ ; [пер. с немецкаго А.И. Сомова] – С.-Петербургъ : Книгоиздательское Е-во «Просвещение» Томъ второй : Искусство христіанскихъ народовъ до конца XV столетія. - Спб, 1903.

Posted in В

Карл Верман (1844-1933) – директор Дрезденської галереї мистецтв. Автор глибоко  вивчав розвиток художніх мотивів, та їх еволюція від епохи до епохи. При написанні історії, дослідник використав безмежні мистецькі архіви і матеріали Дрезденської галереї . Вчений вперше систематично вивчав прояви художньої творчості у первісних і доісторичних народів на основі всіх даних, доступних науці на той момент. У першому томі, присвяченому мистецтву первісних племен, народів дохристиянської доби і населення Азії і Африки з найдавніших часів до XIX століття, крім іншого, приділяється увага розвитку орнаменту, як одного з найбільш архаїчних елементів мистецтва. Перевага, однак, віддається мистецтву християнської Європи, йому присвячені два томи з трьох. Історія європейського мистецтва викладається по епохах. Повністю охоплені всі європейські регіони, включаючи Візантію, Вірменію і Грузію. Подано хронологію і географія мистецтва Сходу - Стародавнього Єгипту, Персії, Індії, Китаю, Японії. Самостійний розділ присвячений мистецтву ісламу. У третьому томі вся увага приділена європейському мистецтву Нової доби. Тут розглянуті всі національні школи XVI-XIX ст. за трьома основними напрямками: архітектура, скульптура, живопис. В кінці кожного тому автор подає список використаної літератури. У дослідженні К.Вермана наукова точність поєднуються з популярністю і доступністю викладу, в ньому вміщено прекрасні ілюстрації, багато з яких виконані в кольорі в техніці літографії. Книга дає фундаментальну мистецтвознавчу базу для подальших досліджень світового та європейського мистецтва.

Файл для завантаження