Уставъ Святого Великаго князя Владиміра о церковныхъ судахъ и о десятинахъ / Изд. Императорской Археографической Коммиссіи. – Петроградъ : Типографія Научное Дѣло, 1915. – 72 с.

Posted in У

Статут став першим нормативним актом, що визначив статус і повноваження церковної влади в Київській Русі, після прийняття нею християнства. Церква крім судових повноважень, отримала під свій нагляд систему мір і ваг, а також щомісячне утримання у вигляді десятини від князівських доходів.

Файл для завантаження