Указатель неоффиціальнаго отдѣла Кіевскихъ епархіальныхъ вѣдомостей за десятилѣтіе ихъ изданія: 1861-1870 г. – К. : Тип. И. и А. Давиденко, 1870. – 87 с. – Конволют.

Posted in У

До кн. приплет. кн. : Указатель неоффиціальнаго отдѣла Кіевскихъ епархіальныхъ вѣдомостей за послѣднее двадцатипятилѣтіе: 1871-1895 г. – К. : Типографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, 1896. – 155 с.

Статті систематизовані в трьох основних розділах: вчення; історія; життя; всередині матеріал розташований за тематичними рубриками.

Файл для завантаження