Тассо, Т. Освобожденный Іерусалимъ : поэма въ двадцити песняхъ въ переводах русских писателей. (...) / Торквато Тассо. - С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, Казанская ул., №8, 1899. - 184 с. : портр.

Posted in Т

Тассо, Т. Освобожденный Іерусалимъ : поэма въ двадцити песняхъ въ переводах русских писателей. Пер. I-IV, XII, XIII, XV, XVI, и ХХ строфъ и изложеные содержанія остальныхъ, съ приведеніемъ лучшихъ местъ. Объяснительныя статьи / Торквато Тассо. - С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, Казанская ул., №8, 1899. - 184 с. : портр.

Рицарська поема, яка розповідає про події Першого хрестового походу під керівництвом Готфрида Бульонського.

 Файл для завантаження