Тітов, Хв. Стара вища освіта в Київській Україні : XVI - поч. XIX в. : із 180 малюнками / проф. Хв. Тітов. – К. : Друкарня Української Академії Наук, 1924. – 433 с. : іл. – (Українська Академія Наук. Збірник історико-філол. відділу ; № 20).

Posted in Т

У книзі грунтовно досліджується стан та розвиток освіти в Україні від 15 до початку 19 ст. Зокрема вивчаються такі питання, як виникнення братських шкіл, братська школа в Києві, Києво-Могилянський колегіум та академія, відкриття Київської духовної семінарії 1819 р.

Файл для завантаження