Томпсон, П. Рабочее движение и карикатура / Пауль Томпсон ; [перевод с нем. С.А. Сапожниковой]. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство, 1926.

Posted in Т

Праця П. Томпсона – це історико-теоретичний нарис, присвячений карикатурі та її ролі в розвитку робітничого руху. Автор аналізує матеріали від часів Французької революції до Інтернаціоналу. Автор підкреслює, що робітничий рух завжди находив своє відображення в карикатурі. А карикатура набувала високої художньої форми.

Файл для завантаження

Театръ «Летучая мышь» Н.Ф. Баліева : Обзоръ десятилетней художественной работы перваго русскаго театра-кабарэ / Текстъ Н.Е. Эфроса. - Петроградъ : «Солнце России», 1918. – 47 с. : ил., портр.

Posted in Т

Театр-кабаре «Летюча миша» виникло як закритий нічний клуб акторів Московського художнього театру (МХТ). Керівник і конферансьє - актор МХТ Н.Ф. Балієв. Спочатку гостей пускали в театр-кабаре за письмовим запрошенням, підписаним 12 постійними відвідувачами. У ранні роки існування театру-кабаре тут виступали: Л.В. Собінов, К.С. Станіславський, Ф.І. Шаляпін. В кабаре проходили знамениті «капусники» МХТ, які дали життя багатьом творчим самодіяльним виставам XX століття.

У 1919 році кабаре було закрито. На наступний рік Н.Ф. Балієв разом з частиною трупи виїхали за кордон і виступали в Берліні, Парижі та Нью-Йорку, де вони створили нове кабаре, яке закрилось в 1936 році в зв'язку зі смертю свого засновника.
Книга присвячена 10-річному ювілею театру-кабаре за період з 1908 по 1918 роки.

 

Файл для завантаження

Тугендхольдъ, Я. Винцентъ Ванъ-Гогъ ; В. Ванъ-Гогъ, Письма / Я. Тугендхольдъ. –Москва : Издание издательства Я. Маковский и сынъ, 1919. -100 с. : ил.

Posted in Т

Книгу склали робота мистецтвознавця і художнього критика Якова Олександровича Тугендхольда (1882-1928) «Вінсент Ван Гог» і листи Ван Гога до Еміля Бернара і один лист до Поля Гогена.У 1919 році вийшла монографія Я. Тугендхольда «Вінсент Ван Гог». У ній чимало фактичних невідповідностей, що не дивно, бо вивчення спадщини і біографії художника тільки починалося, проте Я. Тугендхольд, один з видатних радянських мистецтвознавців, з властивою йому художньою інтуіцією знайшов вірний ключ до розуміння мистецтва Ван Гога.В роботі Тугендхольд підкреслив натхненність і олюднення природи під пензлем Ван Гога, «динамічність буття» предметів, синтез станів, - і все це глибоко і вірно.Листи Ван Гога до Еміля Бернара були надруковані в журналі «Аполлон»в 1913 році. Для цієї книги вони були опрацьовані і доповнені.

                                          Файл для завантаження

 

Тітов, Хв. Стара вища освіта в Київській Україні : XVI - поч. XIX в. : із 180 малюнками / проф. Хв. Тітов. – К. : Друкарня Української Академії Наук, 1924. – 433 с. : іл. – (Українська Академія Наук. Збірник історико-філол. відділу ; № 20).

Posted in Т

У книзі грунтовно досліджується стан та розвиток освіти в Україні від 15 до початку 19 ст. Зокрема вивчаються такі питання, як виникнення братських шкіл, братська школа в Києві, Києво-Могилянський колегіум та академія, відкриття Київської духовної семінарії 1819 р.

Файл для завантаження

 

 

Тассо, Т. Освобожденный Іерусалимъ : поэма въ двадцити песняхъ въ переводах русских писателей. (...) / Торквато Тассо. - С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, Казанская ул., №8, 1899. - 184 с. : портр.

Posted in Т

Тассо, Т. Освобожденный Іерусалимъ : поэма въ двадцити песняхъ въ переводах русских писателей. Пер. I-IV, XII, XIII, XV, XVI, и ХХ строфъ и изложеные содержанія остальныхъ, съ приведеніемъ лучшихъ местъ. Объяснительныя статьи / Торквато Тассо. - С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, Казанская ул., №8, 1899. - 184 с. : портр.

Рицарська поема, яка розповідає про події Першого хрестового походу під керівництвом Готфрида Бульонського.

 Файл для завантаження