Шероцкій, К. Очєрки по исторіи декоративнаго искусства Украины / К. Шероцкій. – К. : Типографія С. В. Кульженко, 1914. – Т. 1 : Художественное убранство дома въ прошломъ и настоящемъ. – 141 с. : іл.

Posted in Ш

Дана праця присвячена побуту українців, а точніше, тому, як вони з давніх-давен намагалися цей побут прикрасити. Наводяться ілюстрації із зображенням декоративних елементів житла, від внутрішнього оздоблення шляхетських домів до розпису господарських споруд.

 Файл для завантаження