Штукенберг, И. Ɵ. Статистические труды Ивана Ɵедоровича Штукенберга, издаваемые сыномъ автора, Антономъ Штукенбергомъ, корпуса инженеровъ путей сообщенія подполковникомъ : переводъ съ нѣмецкаго / И. Ɵ. Штукенберг . – СПб. : тип. И. И. Глазунова, 1858. –

Posted in Ш

Статистичні дані народонаселення, ціни на хліб, виноробство, торгівля.

Файл для завантаження