Шмитъ, Ф.И. Искусство – его психология, его стилистика, его эволюция / Ф.И. Шмитъ .- Харьков : Книгоиздательство «Союз» Харьковскаго Кредитнаго Союза Кооперативовъ, 1919. -328 с.- (Культурно-историческая библиотека подъ ред. Проф. Д.И. Багалея).

Posted in Ш

Ф. І. Шміт - російський історик культури і мистецтва, творець еволюційно-циклічної концепції розвитку мистецтва. Шміт вважав, що мистецтво, як і вся художня культура, розвивається за своїми власними законами, які необхідно встановити. Крім розробки законів", створення власне категоріально-понятійного апарату йому належить першість і в аналізі інших культурологічних проблем.У представленому виданні Ф. І. Шміт розглядає питання теорії та історії мистецтва.

 

Файл для завантаження

Императорский Эрмитажный театр 17 февраля 1900 года : Шекспиръ. Трагедия о Гамлете, Принце Датскомъ ; [альбом] / перевод князя Константина Романова. - Санкт-Петербург : Артистич. зав. А.Ф. Маркса , 1900. - 58 с. : фото.

Posted in Ш

Видання випущено в 1900 році видавництвом А.Ф.Маркса. Альбомний формат. В альбомі представлені чудові фотоілюстрації російської постановки "Гамлета", яка відбулася 17 лютого 1900 року в Ермітажному Театрі. Переклад п'єси для цієї постановки було виконано князем Костянтином Романовим.

 

Файл для завантаження

Шевченко, Т. Г. Твори / Тарас Шевченко – К.; Лейпціг : Українська накладня, 1918. – Т. 1 : Про життя й твори Тараса Шевченка, Кобзарь (до першого друку). – 544 с. : мал.

Posted in Ш

Біографія  та твори Тараса Шевченка. Твори подано в хронологічному та абетковому порядку.

Файл для завантаження

 

 

Шмитъ, Ф. И. Искусство древней Руси-Украины / проф. Ф. И. Шмитъ. – Х. : Союз, 1919. - 111 с. : ил. – (Культурно-Историческая Библіотека / подъ ред. проф. Д. И. Багалъя).

Posted in Ш

У книзі розглядається розвиток мистецтва Русі, України. Досліджуються питання походження мистецтва на Русі, вплив християнства на мистецтво, розглядаються різні аспекти зодчества, а також храмове будівництво в Тмутаракані, Чернігові, Києві.

Файл для завантаження