Слово о полку Игоря : текстъ памятника съ примѣчаніями, прозаическій и поэтическій его переводы, материалы для сравнительнаго изученія, объяснительныя статьи и словарь / 6-е изд., безъ перѣменъ И. Глазунова. – С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, 1907.

Posted in С

Слово о полку Игоря : текстъ памятника съ примѣчаніями, прозаическій и поэтическій его переводы, материалы для сравнительнаго изученія, объяснительныя статьи и словарь / 6-е изд., безъ перѣменъ И. Глазунова. – С.-Петербургъ :  Типографія Глазунова, 1907. - 82 с. – (Русская классная библиотека : пособіе при изученіи русской литературы / издаваемая подъ редакціею А. Н. Чудинова ; вып. 1). –  Конволют

 "Слово о полку Ігоревім" - видатний твір давньоруської поезії, що розповідає про невдалий похід Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославича проти половців у 1185 році. Перейнятий ідеєю патріотизму, "Слово" є унікальним твором лірико-епічного жанру, в якому книжкові традиції поєднуються з мотивами і образами народної поезії і слов'янської міфології. До книги увійшли справжній давньоруський текст "Слова", прозаїчний його переклад, зроблений проф. Максимовичем, художні переклади "Слова" А. Майкова, Л. Мея, І. Козлова, Н. Гербеля, а також матеріали для вивчення "Слова".

До кн. приплет. кн. : Григорій Котошихинъ : текстъ сочиненія «О Россіи въ царствованіе Алексѣя Михайловича», гл. І, ІІ и ХІІІ, съ примѣчаніями, исторія памятника, біографія автора / Изд. И. Глазунова. -  С.-Петербургъ :  Типографія Глазунова, 1891. – [3], 55 с. – (Русская классная библиотека : пособіе при изученіи русской литературы / издаваемая подъ редакціею А. Н. Чудинова ; вып. 4).

Твір Котошихіна, що представляє сучасний йому опис Росії в державному і цивільному відносинах. У ньому докладно зображуються придворні обряди, внутрішній склад і керівництво країни, дипломатичне і судове діловодство деякі публічні та приватні звичаї.

Лѣтопись Нестора со включеніемъ поученія Владиміра Мономаха : текстъ лѣтописи по Лаврентьевскому списку, съ примѣчаніями; Поученіе Владиміра Мономаха; Три объяснительныя статьи; Словарь / Изд. И. Глазунова. - С.-Петербургъ :  Типографія Глазунова, 1893. – [3], 198 с. – (Русская классная библиотека : пособіе при изученіи русской литературы / издаваемая подъ редакціею А. Н. Чудинова ; вып. 16).

Літопис Нестора - написаний у 2-й половині XI – поч. XII ст. ченцем Київського печерного (печерського) монастиря Нестором. Є цінною історичною пам'яткою середньовічної Русі. Зміст даного випуску становить найважливіша частина нашого літописного зводу - повість временних літ, що закінчується 1110 роком. Текст надрукований по Лаврентіївському списку. З виправленнями та доповненнями за іншими списками, який представляє цей пам'ятник в останньому виданні, зробленому археологічної комісією під редакцією А. Ф. Бичкова.

Файл для завантаження