Смолич, Ю. Збірка творів / Юрій Смолич. – Х. : Книгоспілка, 1930. – Т. 3 : Останній Ейджевуд ; Хома. – 324 с.

Posted in С

В утопічно-пригодницькому романі "Останній Ейджевуд" автор описує, як совєтський уряд доручив одному комсомольцеві викрасти у ЗСА таємні формули отруйних газів.

Повість «Хома» – складні питання доби відбудови, переходу від героїки боїв до буденної мирної праці, долі представників старої інтелігенції, складнощі становлення нового: її світосприймання розкриваються у повісті за допомогою внутрішніх монологів, прямої мови, гострих суперечок, відвертих сповідей, марень героя, цитації його листів, подорожніх нотаток, оцінок інших персонажів.

Файл для завантаження