Сборникъ статистическихъ свѣдѣній о Кіевской губерніи / Изданіе кіевскаго губернскаго статистическаго комитета. – К. : Въ типографіи губернскаго управленія, 1864. – 153 с. : табл.

Posted in С

Короткий звіт про дії статистичного комітету за 1862 рік, побут селян, рекрутська повинність, відомості про судноплавство по київській губернії.

 Файл для завантаження