Соборъ святого князя Владимира въ Кіевѣ : сто пять иллюстрацій въ текстѣ и сорокъ двѣ иллюстраціи на отдѣльныхъ листахъ. – К. : Тип. С. В. Кульженко, 1905. – 137 с. : ил.

Posted in С

У книзі описується будівництво собору, архітектура собору, живопис і творці собору (Нестеров М. В., Васнецов В. М., Котарбінський В. А., Сведомський П. А.), скульптура і бронза, церковні приладдя.

 Файл для завантаження