Слово о Полку Игореве : ироическая песнь о походе на половцовъ удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходе XII столетія съ приложеніемъ на употребляемое ныне наречіе. – Москва, 1800.

Posted in С

«Ироическая песнь» написана невідомим автоpом, «стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходе ХII столетія».

У 2000-му році з нагоди 200 - річчя публікації «Слова...» цю всесвітньо відому  літературну пам’ятку  ЮНЕСКО  визнано одним із вершинних творів давніх літератур, що своїми ідеями миру та гуманізму впливає на формування світової духовної культури.

В основу твору лягли події 1185 року – похід князя Новгород-Сіверської землі Ігоря Святославовича проти половців та поразка його малочисельної дружини.

Головним редактором першого видання визначної пам’ятки давньоукраїнської (давньоруської) літератури «Слова…» 1800 року був О.Ф. Малиновський,який на той час очолював архів Колегії закордонних справ і  вважався  одним із кращих знавців рукописів. Особливо цінним  серед істориків та літературознавців вважається саме це видання, враховуючи, той факт, що в руках  О. Малиновського був оригінальний рукопис, що, як відомо, невдовзі під час Московської пожежі 1812 року був назавжди втрачений.

Видання відкриває вступна стаття видавця  О.І. Мусіна-Пушкіна «Историческое содержаніе песни».

Видання вміщує додаток «Поколенная росписъ россійскихъ великихъ и удельныхъ князей, въ сей песни упоминаемыхъ, Съ показаніемъ въ низу подъ чертою буквами страницъ, где о которомъ сказано».

Наведено помічені  «Погрешности» в  тексті.

Завершує видання стаття професора М. Сперанського, «Первое изданіе «Слова о полку Игоревъ» и бумаги  А. Ф. Малиновскаго». Професор здійснив дослідження відносно виняткової долі самого «Слова», єдиного  його рукопису, та факсимілє чорнових паперів О. Ф.Малиновського.

За словами  М. Сперанського, саме О. Ф. Малиновським було підготовлено і оригінальний текст, і переклад, і коментарі до нього.

Файл для завантаження