Сом, М.Д. Вишиванка : поезії / Микола Сом. - К. : Молодь, 1964. - 87 с.

Posted in С

«Вишиванка» — нова книга віршів молодого українського поета Мико­ли. Сома. Поет роздумує над життям і місцем лю­дини в житті. Оспівує рідну природу, святе по­чуття дружби і кохання. Герой книги — наш мо­лодий сучасник, завзятий і нестримний, чесний і щедрий, гордий і співу­чий будівник нового світу. 

Файл для завантаження

Сом, М. Д. Передай кодолу! : вірші, пісні, жарти, епітафії та придибенції / Микола Сом. - Київ : Український письменник, 2007. - 286 с. : портр.

Posted in С

До нової книжки відомого українського поета Миколи Сома увійшли ліричні, гумористичні та сатиричні вірші і прозові придибенції з попередніх видань, а також нові твори, написані упродовж різних років.

Файл для завантаження

Старицький, М. Остання ніч : Історична драма в двох картинах / М. Старицький. –Вінниця : Видання кооперативного видавництва товариства «Наука», 1920. – 34 с.

Posted in С

В історії української культури другої половини XIX ст. за розмахом подвижницької діяльності й багатоплановістю творчого доробку вирізняється постать Михайла Старицького, в особі якого поєдналися поет, драматург, прозаїк, перекладач, видавець, актор, режисер та організатор українського театру. Дбаючи про репертуар, М. Старицький переробляє твори вітчизняних і зарубіжних письменників, пише оригінальні п'єси. Він пише драматичні твори «Маруся Богуславка» (1897), «Оборона Буші» (1898), «Остання ніч» (1899), «Крест жизни» (1901).

 

 

Файл для завантаження

Сборник памяти В.Ф. Комиссаржевской . – Санктъ-Петербургъ : Типография Главного управления уделов, 1911. – 434 с. : ил.

Posted in С

Віра Федорівна Коміссаржевська (1864-1910) - видатна російська актриса. Вже в перші роки роботи в театрі вона набула слави як актриса ліричного складу, яка володіє простотою, правдивістю і безпосередністю. У кожну роль вона вносила риси своєї неповторної індивідуальності, її цікавили не зовнішнє перевтілення, чи не побутова характерність образу, а його поетична сутність. Грі актриси були властиві щирість, ніжність, м'якість і витонченість. Актриса вирішила створити власний театр і в 1902 р пішла з Олександрійського театру. Після дворічної гастрольної поїздки вона здійснила свою мрію. Драматичний театр В. Ф. Коміссаржевської був відкритий восени 1904 року. Вона була одним з перших діячів російського мистецтва, хто шукав шляхів для створення нового театру, заснованого в дусі творчості та зверненого до широкого глядача і одночасно вона шукає нові форми виразності, що реагують на суспільні проблеми. У збірнику представлені статті присвячені біографії та творчості знаменитої актриси.

Файл для завантаження

Слово о полку Игоря : текстъ памятника съ примѣчаніями, прозаическій и поэтическій его переводы, материалы для сравнительнаго изученія, объяснительныя статьи и словарь / 6-е изд., безъ перѣменъ И. Глазунова. – С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, 1907.

Posted in С

Слово о полку Игоря : текстъ памятника съ примѣчаніями, прозаическій и поэтическій его переводы, материалы для сравнительнаго изученія, объяснительныя статьи и словарь / 6-е изд., безъ перѣменъ И. Глазунова. – С.-Петербургъ :  Типографія Глазунова, 1907. - 82 с. – (Русская классная библиотека : пособіе при изученіи русской литературы / издаваемая подъ редакціею А. Н. Чудинова ; вып. 1). –  Конволют

 "Слово о полку Ігоревім" - видатний твір давньоруської поезії, що розповідає про невдалий похід Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославича проти половців у 1185 році. Перейнятий ідеєю патріотизму, "Слово" є унікальним твором лірико-епічного жанру, в якому книжкові традиції поєднуються з мотивами і образами народної поезії і слов'янської міфології. До книги увійшли справжній давньоруський текст "Слова", прозаїчний його переклад, зроблений проф. Максимовичем, художні переклади "Слова" А. Майкова, Л. Мея, І. Козлова, Н. Гербеля, а також матеріали для вивчення "Слова".

До кн. приплет. кн. : Григорій Котошихинъ : текстъ сочиненія «О Россіи въ царствованіе Алексѣя Михайловича», гл. І, ІІ и ХІІІ, съ примѣчаніями, исторія памятника, біографія автора / Изд. И. Глазунова. -  С.-Петербургъ :  Типографія Глазунова, 1891. – [3], 55 с. – (Русская классная библиотека : пособіе при изученіи русской литературы / издаваемая подъ редакціею А. Н. Чудинова ; вып. 4).

Твір Котошихіна, що представляє сучасний йому опис Росії в державному і цивільному відносинах. У ньому докладно зображуються придворні обряди, внутрішній склад і керівництво країни, дипломатичне і судове діловодство деякі публічні та приватні звичаї.

Лѣтопись Нестора со включеніемъ поученія Владиміра Мономаха : текстъ лѣтописи по Лаврентьевскому списку, съ примѣчаніями; Поученіе Владиміра Мономаха; Три объяснительныя статьи; Словарь / Изд. И. Глазунова. - С.-Петербургъ :  Типографія Глазунова, 1893. – [3], 198 с. – (Русская классная библиотека : пособіе при изученіи русской литературы / издаваемая подъ редакціею А. Н. Чудинова ; вып. 16).

Літопис Нестора - написаний у 2-й половині XI – поч. XII ст. ченцем Київського печерного (печерського) монастиря Нестором. Є цінною історичною пам'яткою середньовічної Русі. Зміст даного випуску становить найважливіша частина нашого літописного зводу - повість временних літ, що закінчується 1110 роком. Текст надрукований по Лаврентіївському списку. З виправленнями та доповненнями за іншими списками, який представляє цей пам'ятник в останньому виданні, зробленому археологічної комісією під редакцією А. Ф. Бичкова.

Файл для завантаження