Руская лѣтопись съ Воскресенскаго списка, подареннаго въ оной Воскресенской монастырь Патріархомъ Никономъ въ 1658 году. – Санкт-Петербург : Император. Акад. Наук, 1794. – Ч. 2. – 320 с.

Posted in Р

Воскресенський літопис являє собою загальноруський літописний звід XVI століття, що враховує в описі історичні події, інтереси великих князів московських.

Файл для завантаження