Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в. – Львів : Накладом наукового товариства імені Шевченка, 1902. – Ч. 2. – 272 с. – (Руська історична бібліотека ; т. 22).

Posted in Р

В цьому томі подано  розвідки про правне становище селян під правом русько-литовським, та про правне й економічне становище селян на Лівобережній Україні.

 Файл для завантаження