Рідкісні та раритетні видання про Київ з фонду відділу краєзнавчої літератури та бібліографії

Posted in Р

Предметом гордості відділу краєзнавчої літератури та бібліографії є колекція рідких і цінних видань – друкованих пам'яток історії, культури та літератури XIX – початку XX століть, що налічує понад 250 примірників.

 

2. Описаніе Кіевопечерской Лавры съ присовокупленіемъ разныхъ грамматъ и выписок, обьясняющихъ оное, также плановъ Лавры и обеихъ пещеръ. – К. : Кіевопечерская Лавра, 1826. – 191 с. : ил., карты.
Файл для скачування

 

 

 

 
 

3. Указатель святыни и священныхъ достопамятностей Кіева, какъ въ самомъ городе, такъ и въ его окрестностяхъ, для поклонниковъ, посещающихъ святыя места Кіевскія : 2-е изд. – К. : Кіево-Печерская Лавра, 1853. – 216 с.
Файл для скачування

 

 

 

 
 

4. Кіевъ, его святыня, древности, достопамятности и сведенія, необходимыя для его почитателей и путешественниковъ / [ под ред. Николая Сементовскаго]. – К. : Типографія Сементовскаго, 1864. – 242 с. : іл., план.
Файл для скачування

 

 

 

 

 5. Закревскій, Н. Описаніе Кіева : в 2-х т. / Н. Закревский – М. : Археологическое об-во, 1868. – Т.1. – 1868. - 455 с. 
Файл для скачування

 

 

 

 

 

5. Закревскій, Н. Описаніе Кіева : в 2-х т. / Н. Закревский – М. : Археологическое об-во, 1868. – Т.2. – 1868. - 950 (1) с. 
Файл для скачування

 

 

 

 

 

6. Рассказы для народа о житіяхъ святыхъ угодниковъ Кіево-Печерскихъ . - 4- е изд.– К. : Кіевопечерская Лавра, 1875. – 252 с.
Файл для скачування

 

 

 

 

 

7. Історія императорскаго Университета Св. Владимира / сост. М.Ф. Владимірскій-Будановъ. – К. : Императорский университет св. Владиміра, 1884. – Т.1 : Университетъ св. Владиміра въ царствованіе Імператора Николая Павловича. – 1884. - 674 с. : портр., прилож. 
Файл для скачування

 

 

 

 

 

8. Кіевъ - Souvenir de Kieff : фотоальбом . - К. : Книжный и Музыкальный магазинъ Л. Идзиковскаго, [1885]. - 25 фото.
Файл для скачування

 

 

 

 

 

9. Бублик, В.Д. Путєводитєлъ по Кієву / В.Д. Бублик. – К. : Книжный и музыкальный магазинъ Л. Идзиковскаго, 1894. – 288 с. : ил., реклама.
Файл для скачування

 

 

 

 

 

10. Соборъ Св. Равноапостольнаго князя Владимира въ Кіеве. – К. : Тип. С.В. Кульженко, [1899]. – 137 с. : ил.
Файл для скачування

 

 

 

 

 

11. Каманинъ, И. Зверинецкія пещеры въ Кіеве : (ихъ древность и святость) / И. Каманинъ. – К. : Типографія Кіево-Печерской Лавры, 1914. – 166 (8) с. : ил., карты
Файл для скачування

 

 

 

 

12. Планъ г. Кіева и его предместій съ алфавитнымъ указ. улицъ : изд. исправ. и доп. /соб. издателя А. Максимова. – К. : Типо-Лит. И.И. Чоколовъ, 1916.
Файл для скачування

 

 

 

 

 

13. Київ та його околиця в історії і пам’ятках / під ред. голови секції акад. М. Грушевського. – К. : Держ. вид-во України, 1926. – 475 с. : іл.
Файл для скачування

 

 

 

 

14. Базилевич, В. Д. Київ / В. Базилевич, М. Шарлемань. - К. , 1928. - 42 с. : іл. – (Б-ка газети "Пролетарська правда").