Руская лѣтопись съ Воскресенскаго списка, подареннаго въ оной Воскресенской монастырь Патріархомъ Никономъ въ 1658 году. – Санкт-Петербург : Император. Акад. Наук, 1794. – Ч. 2. – 320 с.

Posted in Р

Воскресенський літопис являє собою загальноруський літописний звід XVI століття, що враховує в описі історичні події, інтереси великих князів московських.

Файл для завантаження

Рулін, П.І. Рання українська драма / П.І. Рулін . – К. : Книгоспілка, 1928. -61 с.

Posted in Р

Театрознавство взагалі — наука дуже молода, а в Україні воно розвинулося на початку ХХ століття. В ці ж часи надзвичайно плідно працює як, театральний науковець, Петро Рулін. Для нього типове намагання підійти до історії театру передусім з погляду історії глядача і його смаків. Важливим зведенням текстів для театру початку XIX ст. стала збірка П. Руліна «Рання українська драма» (К. 1928).

 

Файл для завантаження