Радаков, А. Карикатура / А. Радаков. – Харьков : Универсальное научное издательство, 1929. – 28 с. : ил.

Posted in Р

О.О. Радаков – художник-карикатурист, один з засновників журналу «Сатирикон». Після революції 1917 року працює в радянських сатиричних журналах : «Крокодил», «Червоний перець», «Бегемот» та інших виданнях. Найголовніший жанр художника – побутова карикатура, показ теми як гротескно-узагальненого образу-символа.

Файл для завантаження

Руская лѣтопись съ Воскресенскаго списка, подареннаго въ оной Воскресенской монастырь Патріархомъ Никономъ въ 1658 году. – Санкт-Петербург : Император. Акад. Наук, 1794. – Ч. 2. – 320 с.

Posted in Р

Воскресенський літопис являє собою загальноруський літописний звід XVI століття, що враховує в описі історичні події, інтереси великих князів московських.

Файл для завантаження

Рулін, П.І. Рання українська драма / П.І. Рулін . – К. : Книгоспілка, 1928. -61 с.

Posted in Р

Театрознавство взагалі — наука дуже молода, а в Україні воно розвинулося на початку ХХ століття. В ці ж часи надзвичайно плідно працює як, театральний науковець, Петро Рулін. Для нього типове намагання підійти до історії театру передусім з погляду історії глядача і його смаків. Важливим зведенням текстів для театру початку XIX ст. стала збірка П. Руліна «Рання українська драма» (К. 1928).

 

Файл для завантаження

Розвідки про церковні відносини на Україні-Руси в XVІ-XVIII вв. – Львів : Накладом наукового товариства імені Шевченка, 1900. – 162 с. – (Руська історична бібліотека ; т. 8).

Posted in Р

Дослідження про стан церковних відносин на українських землях у ХVI - XVIII століттях.

Файл для завантаження

Розвідки про селянство на Україні-Руси в XV-XVIII в. – Львів : Накладом наукового товариства імені Шевченка, 1902. – Ч. 2. – 272 с. – (Руська історична бібліотека ; т. 22).

Posted in Р

В цьому томі подано  розвідки про правне становище селян під правом русько-литовським, та про правне й економічне становище селян на Лівобережній Україні.

 Файл для завантаження