Рейнак, С. История искусств («Аполлон») : Лекции, читанные в высшей школе при Лувре / С. Рейнак ; [пер. с франц. И с примеч. А.А. Сидорова] . – М. : Л. : ГОССТРОЙИЗДАТ, 1938. – 366 с. : ил.

Posted in Р

Солосон Рейнак – відомий французький археолог та історик класичного мистецтва, член Французької Академії, співробітник Національного музею старожитностей Сен-Жермен-ан-Ле. Під назвою «Аполлон» в 1904 році був виданий  курс з 25-ти лекцій Рейнака. Книга знайшла широке визнання і неодноразово перевидавалася. Видання 1938 року було рекомендоване як навчальний посібник для студентів архітектурних інститутів при вивченні курсу «Історія мистецтва». Так само, це видання було доповнено статтею С.В. Безсонова «Мистецтво народів СРСР».

Файл для завантаження

Радаков, А. Карикатура / А. Радаков. – Харьков : Универсальное научное издательство, 1929. – 28 с. : ил.

Posted in Р

О.О. Радаков – художник-карикатурист, один з засновників журналу «Сатирикон». Після революції 1917 року працює в радянських сатиричних журналах : «Крокодил», «Червоний перець», «Бегемот» та інших виданнях. Найголовніший жанр художника – побутова карикатура, показ теми як гротескно-узагальненого образу-символа.

Файл для завантаження

Руская лѣтопись съ Воскресенскаго списка, подареннаго въ оной Воскресенской монастырь Патріархомъ Никономъ въ 1658 году. – Санкт-Петербург : Император. Акад. Наук, 1794. – Ч. 2. – 320 с.

Posted in Р

Воскресенський літопис являє собою загальноруський літописний звід XVI століття, що враховує в описі історичні події, інтереси великих князів московських.

Файл для завантаження

Рулін, П.І. Рання українська драма / П.І. Рулін . – К. : Книгоспілка, 1928. -61 с.

Posted in Р

Театрознавство взагалі — наука дуже молода, а в Україні воно розвинулося на початку ХХ століття. В ці ж часи надзвичайно плідно працює як, театральний науковець, Петро Рулін. Для нього типове намагання підійти до історії театру передусім з погляду історії глядача і його смаків. Важливим зведенням текстів для театру початку XIX ст. стала збірка П. Руліна «Рання українська драма» (К. 1928).

 

Файл для завантаження

Розвідки про церковні відносини на Україні-Руси в XVІ-XVIII вв. – Львів : Накладом наукового товариства імені Шевченка, 1900. – 162 с. – (Руська історична бібліотека ; т. 8).

Posted in Р

Дослідження про стан церковних відносин на українських землях у ХVI - XVIII століттях.

Файл для завантаження