Пятидесятилѣтіе императорскаго университета Св. Владиміра 1834-1884 : рѣчь, произнесенная на юбилейномъ актѣ университета ордин. проф. М. Ф. Владимірскимъ-Будановымъ. – К. : Въ типографіи императорскаго университета св. Владиміра, 1884. – 59 с. : табл.

Posted in П

Промова про те, що зроблено Університетом протягом його півстолітнього життя.

Файл для завантаження