Прейеръ, В. Душа ребенка : наблюденія надъ духовнымъ развитіемъ человека въ первые годы жизни ; пер. съ последняго (7-го) нем. изд. / В. Прейеръ ; подъ ред. В.Ф. Динзе. - С.-Петербургъ : Изд-во О. Богдановой, 1912. - 298 с.

Posted in П

Автор книги виклав свої спостереження за своїм сином від моменту народження до 3-х років. Книга висвітлює стадії розвитку органів відчуття, моторики, мислення і мови у дитини. 

Файл для завантаження