Полное собраніе русских лѣтописей изданное по высочайшему повелѣнію Императорскою археографическою коммиссіею. – Санкт-Петербургъ : Типографія М. А. Александрова, 1910. – Т. 20, I половина : Львовская лѣтопись, ч. I. – IV, 418 с.

Posted in П

Львівський літопис - літописний звід, що охоплює події з найдавніших часів до 1560 року. В основі Львівського літопису лежить звід, подібний з 2-й Софійській літописом і з Єрмолінський літописом. У Львівському літописі є також деякі оригінальні ростово-суздальські звістки. Львівський літопис являє собою не тільки історичне джерело, але й пам'ятку української мови і літератури.

 Файл для завантаження