Перетц, В. Слово о полку Ігоревім : пам'ятка феодальної України-Руси XII віку : Вступ. Текст. Коментар / акад. Володимир Перетц. – К. : З друкарні Української Академії Наук, 1926. – ІХ, 351, [4] с.

Posted in П

Монографія В. Н. Перетца «Слово о полку Ігоревім. Пам'ятник феодальної Русі XII століття» була закінчена автором в 1924 р і вийшла в світ у перекладі на українську мову в 1926 р. У вступній замітці «Від автора», датованій вереснем 1925 р В. Н. Перетц відзначає підсумковий, узагальнюючий характер цієї праці, кажучи, що в основі його лежать прочитані ним в Київському, Ленінградському і Самарському університетах лекції з «Слова» і багаторічні дослідження стилю давньоруських пам'яток писемності.

 Файл для завантаження