Памятная Книжка Кіевской губерніи на 1914 год : съ приложеніемъ Адресъ-Календаря губерніи / Изданіе Кіевскаго губернскаго статистическаго комитета. – К. : Типографія Губернскаго Правленія, 1914. – 96, XХI, 296, 295, 74, [15] с.

Posted in П

Зміст: Відділ І. (Календарний); Відділ ІІ. (Статистичний); Відділ ІІІ. (Довідковий); Відділ IV. (Адреса-Календар).

Статистичні, історичні та церковні нотатки про всі села, містечка і міста, в межах губернії.

Файл для завантаження