Пьесы художественного репертуара и постановка их на сцене : пособие для режиссеров, театр. дирекций, драмат. артистов, драмат. школ, любителей драмат. искусства / под ред. Ю.Э. Озаровского. – С.- Петербургъ : Издание Д.М. Мусиной, 1901.- Вып. 1 : «Недор

Posted in П

У цьому прекрасно проілюстрованому виданні за текстом п'єси : літературно-історичний розділ з біографією та описом літературної діяльності Д.Фонвізіна, столітньої історії постановки вистави на різних сценах, перелік з портретами акторів, бібліографія п'єси; художньо-режисерський розділ докладно описує всі мізансцени, склади костюмів, матеріали для характеристики дійових осіб, мотиви гриму і перук, всі малюнки, портрети виконані А.К. Воскресенським, мотиви костюма - Е.П. Пономарьова, мотиви меблів і обстановки - А.К. Воскресенського, мотиви декорацій - М.П. Клодта, мізансцени -Ю.Озаровського.

Файл для завантаження

Пьесы художественного репертуара и постановка их на сцене : пособие для режиссеров, театр. дирекций, драмат. артистов, драмат. школ, любителей драмат. искусства / под ред. Ю.Э. Озаровского. – С.- Петербургъ : Издание товарищества «Печатное дело», 1911.-

Posted in П

Зі змісту: розділ I - текст п'єси з примітками та зауваженнями Ю. Озаровського «Про ритмічний розмір і ритм вірша комедії»; розділ II - статті «Біографія Грибоєдова», «Літературна діяльність його», «Горе з розуму «на сцені», «Епоха, зображена в п'єсі»,  «Бібліографія п'єси»; розділ III - Матеріали для характеристики дійових осіб - Мотиви гриму і куафюри - Мотиви костюмів з малюнками Є.П.Пономарева - Мотиви меблів - Мотиви бутафорії - Мотиви декорацій - Mise en scene комедії.

 

Файл для завантаження

Пьесы А.П. Чехова: Чайка, Дядя Ваня, Три сестры, Вишневый сад, Иванов [Текст] : [в постановке Московского Художественного театра : альбом] / [предисл. В. И. Немировича-Данченко ; ст. Н. Эфроса ; издат. обл. М. Добужинского]. - Санкт-Петербург : [б. и.], [

Posted in П

Содержание: Эфрос, Николай Ефимович. Чехов и Художественный театр / Н. Е. Эфрос. - С .[3-15] Микола Ефрос був гарячим прихильником Московського Художнього театру. З моменту його заснування в 1898 році критик бере під свій захист новаторське мистецтво нового театру і його уособлення - чеховську драматургію. У розумінні її естетичної цінності і заслуг МХТ в справі її популяризації Ефрос різко розійшовся з провідним петербурзьким театральним критиком і керівником журналу «Театр і мистецтво»  А. Р. Кугель. На його думку, чеховські п'єси «Іванов», «Чайка» і «Дядя Ваня» являють собою своєрідну трилогію з «єдністю основного мотиву, колориту і настрою». У той же час Ефрос Чехова за відданість традиціям реалізму, Чехов «далекий від хитрощів декадентів і символістів» ... він «уміє вибирати деталі ... групувати їх так, що вони створюють необхідний душевний стан».

 Файл для завантаження

Прейеръ, В. Душа ребенка : наблюденія надъ духовнымъ развитіемъ человека въ первые годы жизни ; пер. съ последняго (7-го) нем. изд. / В. Прейеръ ; подъ ред. В.Ф. Динзе. - С.-Петербургъ : Изд-во О. Богдановой, 1912. - 298 с.

Posted in П

Автор книги виклав свої спостереження за своїм сином від моменту народження до 3-х років. Книга висвітлює стадії розвитку органів відчуття, моторики, мислення і мови у дитини. 

Файл для завантаження