Пьесы художественного репертуара и постановка их на сцене : пособие для режиссеров, театр. дирекций, драмат. артистов, драмат. школ, любителей драмат. искусства / под ред. Ю.Э. Озаровского. – С.- Петербургъ : Издание Д.М. Мусиной, 1901.- Вып. 1 : «Недор

Posted in П

У цьому прекрасно проілюстрованому виданні за текстом п'єси : літературно-історичний розділ з біографією та описом літературної діяльності Д.Фонвізіна, столітньої історії постановки вистави на різних сценах, перелік з портретами акторів, бібліографія п'єси; художньо-режисерський розділ докладно описує всі мізансцени, склади костюмів, матеріали для характеристики дійових осіб, мотиви гриму і перук, всі малюнки, портрети виконані А.К. Воскресенським, мотиви костюма - Е.П. Пономарьова, мотиви меблів і обстановки - А.К. Воскресенського, мотиви декорацій - М.П. Клодта, мізансцени -Ю.Озаровського.

Файл для завантаження

Пьесы художественного репертуара и постановка их на сцене : пособие для режиссеров, театр. дирекций, драмат. артистов, драмат. школ, любителей драмат. искусства / под ред. Ю.Э. Озаровского. – С.- Петербургъ : Издание товарищества «Печатное дело», 1911.-

Posted in П

Зі змісту: розділ I - текст п'єси з примітками та зауваженнями Ю. Озаровського «Про ритмічний розмір і ритм вірша комедії»; розділ II - статті «Біографія Грибоєдова», «Літературна діяльність його», «Горе з розуму «на сцені», «Епоха, зображена в п'єсі»,  «Бібліографія п'єси»; розділ III - Матеріали для характеристики дійових осіб - Мотиви гриму і куафюри - Мотиви костюмів з малюнками Є.П.Пономарева - Мотиви меблів - Мотиви бутафорії - Мотиви декорацій - Mise en scene комедії.

 

Файл для завантаження

Прейеръ, В. Душа ребенка : наблюденія надъ духовнымъ развитіемъ человека въ первые годы жизни ; пер. съ последняго (7-го) нем. изд. / В. Прейеръ ; подъ ред. В.Ф. Динзе. - С.-Петербургъ : Изд-во О. Богдановой, 1912. - 298 с.

Posted in П

Автор книги виклав свої спостереження за своїм сином від моменту народження до 3-х років. Книга висвітлює стадії розвитку органів відчуття, моторики, мислення і мови у дитини. 

Файл для завантаження

Практическій иллюстрированный путеводитель по г. Кіеву : съ приложеніемъ плана города и фототипическихъ видовъ Кіева. – Изд. 2-е, испр. и доп. Ч. А. Ящевскаго. – К. : Изд. Леона Идзиковскаго, 1913. – [22], 164, [6] с. : ил., карта.

Posted in П

Нове видання «Путівника» є значно доповненим, виправленим і розширеним. Всі відділи його піддані ретельному перегляду і виправленню. Розширено главу, що розповідає про Київ в економічному відношенні, і поповнені статистико-географічні нариси Києва, в яких наведені нові дані з перевірених джерел. До загального нарису Київ включено опис  пам'яток і громадських споруд, які стали надбанням Києва в  останній час. Додана глава, про  розвиваючу  частину міста - Лук'янівка. Розширився довідковий і адресний відділи «Путівника» який весь переглянутий і поповнений цілим рядом нових довідок, практичних вказівок і корисних порад для приїжджаючих.

Файл для завантаження

Полное собраніе русских лѣтописей изданное по высочайшему повелѣнію Императорскою археографическою коммиссіею. – Санкт-Петербургъ : Типографія М. А. Александрова, 1910. – Т. 20, I половина : Львовская лѣтопись, ч. I. – IV, 418 с.

Posted in П

Львівський літопис - літописний звід, що охоплює події з найдавніших часів до 1560 року. В основі Львівського літопису лежить звід, подібний з 2-й Софійській літописом і з Єрмолінський літописом. У Львівському літописі є також деякі оригінальні ростово-суздальські звістки. Львівський літопис являє собою не тільки історичне джерело, але й пам'ятку української мови і літератури.

 Файл для завантаження