Олесь, О. Хвесько Андибер : (Дума-пєса) / О.Олесь. –Київ : Видання товариства українських письменників, 1917. – 16. С.

Posted in О

Олександр Олесь зробив вагомий, для свого часу, внесок в українську драматургію. Його драматичні твори є виразним запереченням народницької драматургії, що традиційно змальовувала село, його біди. Його драми розвивали жанр коротких драматичних етюдів, до якого вдавалися Метерлінк, Стріндберг, Гофмансталь, Крлеж, Леся Українка та інші.

Файл для завантаження