Овсянико-Куликовский, Д.Н. Языкъ и искусство / Д.Н. Овсянико-куликовский. – С.- Петербургъ, Типо-Литография А. Рабиновича и Ц. Крайза, 1895. -70 с.. –(Русская библиотека ; №8).

Posted in О

Дмитро Миколайович Овсяніко-Куликовський- відомий історик культури, критик і лінгвіст. Був професором в Казанському, потім в Харківському університетах, де викладав порівняльну граматику індоєвропейських мов і санскрит. Працював редактором "Записок Імператорського Харківського Університету". У брошурі про мову і мистецтво Овсяніко-Куликовський робить спробу популяризувати сучасні загальні положення лінгвістики про участь мови в підготовленні понять, про значення і ролі в мові художнього образу і зовнішньої форми.

Файл для завантаження

Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України. – К.: ВАІТЕ, 2017. - 88 с.

Posted in О

Публікація «Оцінка екологічної шкоди та пріоритети відновлення довкілля на сході України» об’єднує наявну інформацію з різноманітних джерел щодо впливу та ризиків військового конфлікту на довкілля сходу України. У публікації висвітлено основні результати досліджень забруднення ґрунтів, поверхневих вод, ризиків промислових підприємств та затоплення шахт, проаналізовано питання впливу на стан лісових ресурсів, природно заповідного фонду та біорізноманіття. На основі проведеного аналізу у публікації запропоновано рекомендації щодо відновлення довкілля, які в порядку пріоритетності розділені на підгрупи: «вчора», «сьогодні», «завтра», «післязавтра». Публікація підготовлена в рамках проекту «Визначення шкоди, завданої довкіллю на сході України», який реалізується Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно із Міністерством екології та природніх ресурсів України за фінансової підтримки урядів Канади та Австрії.

Файл для завантаження

Образотворче мистецтво / [за ред. М. Дарагана, Б. Кратка, В. Седляра, А. петрицького, Є. Холостенка] ; Орган Спілки радянських художників і скульпторів УСРР . – К. : Мистецтво, 1936 – Альманах 3 : Мистецтво. – 314 с. : іл.

Posted in О

Мистецький журнал, почав виходити з 1935 року. На його сторінках висвітлювалися питання марксистсько-ленінської естетики, історії, теорії і організаційної практики образотворчого мистецтва, театру, музики, кіно; публікувалися творчі портрети діячів культури, бібліографічні огляди тощо. В журналі висвітлювалися події поточного художнього життя, проблеми розвитку радянського мистецтва; велася боротьба проти чужих для передового мистецтва тенденцій та естетичних теорій. 

Файл для завантаження

Отчетъ по Главному Тюремному Управленію за 1908 годъ : [в 2 ч.]. – С.-Петербургъ : Типо-литографія С.-Петербургской тюрьмы, 1910. – Ч.1 : Объясненія. – 182 с. : табл.

Posted in О

Звіт містить в собі опис в загальних рисах тюремної установи, режиму, утримання, роботи, пересилання арештантів, тюремний патронат, виховно-виправні заклади для неповнолітніх.

 Файл для завантаження

Олесь, О. Хвесько Андибер : (Дума-пєса) / О.Олесь. –Київ : Видання товариства українських письменників, 1917. – 16. С.

Posted in О

Олександр Олесь зробив вагомий, для свого часу, внесок в українську драматургію. Його драматичні твори є виразним запереченням народницької драматургії, що традиційно змальовувала село, його біди. Його драми розвивали жанр коротких драматичних етюдів, до якого вдавалися Метерлінк, Стріндберг, Гофмансталь, Крлеж, Леся Українка та інші.

Файл для завантаження