Пьесы художественного репертуара и постановка их на сцене : пособие для режиссеров, театр. дирекций, драмат. артистов, драмат. школ, любителей драмат. искусства / под ред. Ю.Э. Озаровского. – С.- Петербургъ : Издание Д.М. Мусиной, 1901.- Вып. 1 : «Недор

Posted in О

У цьому прекрасно проілюстрованому виданні за текстом п'єси : літературно-історичний розділ з біографією та описом літературної діяльності Д.Фонвізіна, столітньої історії постановки вистави на різних сценах, перелік з портретами акторів, бібліографія п'єси; художньо-режисерський розділ докладно описує всі мізансцени, склади костюмів, матеріали для характеристики дійових осіб, мотиви гриму і перук, всі малюнки, портрети виконані А.К. Воскресенським, мотиви костюма - Е.П. Пономарьова, мотиви меблів і обстановки - А.К. Воскресенського, мотиви декорацій - М.П. Клодта, мізансцени -Ю.Озаровського.

Файл для завантаження

Пьесы художественного репертуара и постановка их на сцене : пособие для режиссеров, театр. дирекций, драмат. артистов, драмат. школ, любителей драмат. искусства / под ред. Ю.Э. Озаровского. – С.- Петербургъ : Издание товарищества «Печатное дело», 1911.-

Posted in О

Зі змісту: розділ I - текст п'єси з примітками та зауваженнями Ю. Озаровського «Про ритмічний розмір і ритм вірша комедії»; розділ II - статті «Біографія Грибоєдова», «Літературна діяльність його», «Горе з розуму «на сцені», «Епоха, зображена в п'єсі»,  «Бібліографія п'єси»; розділ III - Матеріали для характеристики дійових осіб - Мотиви гриму і куафюри - Мотиви костюмів з малюнками Є.П.Пономарева - Мотиви меблів - Мотиви бутафорії - Мотиви декорацій - Mise en scene комедії.

 

Файл для завантаження

Образотворче мистецтво / [за ред. М. Дарагана, Б. Кратка, В. Седляра, А. петрицького, Є. Холостенка] ; Орган Спілки радянських художників і скульпторів УСРР . – К. : Мистецтво, 1936 – Альманах 3 : Мистецтво. – 314 с. : іл.

Posted in О

Мистецький журнал, почав виходити з 1935 року. На його сторінках висвітлювалися питання марксистсько-ленінської естетики, історії, теорії і організаційної практики образотворчого мистецтва, театру, музики, кіно; публікувалися творчі портрети діячів культури, бібліографічні огляди тощо. В журналі висвітлювалися події поточного художнього життя, проблеми розвитку радянського мистецтва; велася боротьба проти чужих для передового мистецтва тенденцій та естетичних теорій. 

Файл для завантаження

Отчетъ по Главному Тюремному Управленію за 1908 годъ : [в 2 ч.]. – С.-Петербургъ : Типо-литографія С.-Петербургской тюрьмы, 1910. – Ч.1 : Объясненія. – 182 с. : табл.

Posted in О

Звіт містить в собі опис в загальних рисах тюремної установи, режиму, утримання, роботи, пересилання арештантів, тюремний патронат, виховно-виправні заклади для неповнолітніх.

 Файл для завантаження

Олесь, О. Хвесько Андибер : (Дума-пєса) / О.Олесь. –Київ : Видання товариства українських письменників, 1917. – 16. С.

Posted in О

Олександр Олесь зробив вагомий, для свого часу, внесок в українську драматургію. Його драматичні твори є виразним запереченням народницької драматургії, що традиційно змальовувала село, його біди. Його драми розвивали жанр коротких драматичних етюдів, до якого вдавалися Метерлінк, Стріндберг, Гофмансталь, Крлеж, Леся Українка та інші.

Файл для завантаження