Народная энциклопедія : научныхъ и прикладныхъ знаній / Харьковское общество распространенія въ народѣ грамотности. – М. : Типографія Т-ва И. Д. Сытина, 1910–1912.

Posted in Н

Т. 1 : Науки физико-математическія, 2 полутом  : Физика и Хімія. – 1912. – 324 с. : ил.
Т. 2 : Природовѣдѣніе. – 1910. – XXX, 368 с. : ил.
Т. 4 : Сельськое хозяйство, 1 полутом : Животноводство. – 1910. –
 XХIV, 356 с. : ил.
Т. 4 : Сельськое хозяйство, 2 полутом : Земледѣліе. – 1910. – XVIII, 850 с. : ил.
Т. 5 : Медицина. – 1910. – І-VIІ, 404 с.
Т. 6, полутом 1 : Антрополого-Географическій. – 1912. – XVI, 387 с. : ил., карта.
Т. 7 : Языкознаніе и исторія литературы. – 1911.  –VIІІ, 612 с. : ил., портр., карта.
Т. 8, 1 полутом : Историческій. – 1912. – VIІІ, 456 с. : ил., цветные ил.
Т. 8, 2 полутом : Историческій. – 1912. – ІІ, 412 с. : ил., портр., карта.
Т. 10 : Нарордное образованіе въ Россіи. – 1910. – IV, 350 с. : ил.
Енциклопедія складається з систематично згрупованих окремих коротких нарисів наукового і прикладного знання, об'єднаних одним загальним світоглядом і загальними освітніми завданнями. Останні зводяться до початкового наукової освіти і взагалі до розширення розумового кругозору читача шляхом загального ознайомлення зі змістом і успіхами науки і її застосувань і шляхом з'ясування великого значення наукового знання і методу для всіх сторін людського життя.