Народная энциклопедія : научныхъ и прикладныхъ знаній / Харьковское общество распространенія въ народѣ грамотности. – М. : Типографія Т-ва И. Д. Сытина, 1910–1912.

Posted in Н

Т. 1 : Науки физико-математическія, 2 полутом  : Физика и Хімія. – 1912. – 324 с. : ил.
Т. 2 : Природовѣдѣніе. – 1910. – XXX, 368 с. : ил.
Т. 4 : Сельськое хозяйство, 1 полутом : Животноводство. – 1910. –
 XХIV, 356 с. : ил.
Т. 4 : Сельськое хозяйство, 2 полутом : Земледѣліе. – 1910. – XVIII, 850 с. : ил.
Т. 5 : Медицина. – 1910. – І-VIІ, 404 с.
Т. 6, полутом 1 : Антрополого-Географическій. – 1912. – XVI, 387 с. : ил., карта.
Т. 7 : Языкознаніе и исторія литературы. – 1911.  –VIІІ, 612 с. : ил., портр., карта.
Т. 8, 1 полутом : Историческій. – 1912. – VIІІ, 456 с. : ил., цветные ил.
Т. 8, 2 полутом : Историческій. – 1912. – ІІ, 412 с. : ил., портр., карта.
Т. 10 : Нарордное образованіе въ Россіи. – 1910. – IV, 350 с. : ил.
Енциклопедія складається з систематично згрупованих окремих коротких нарисів наукового і прикладного знання, об'єднаних одним загальним світоглядом і загальними освітніми завданнями. Останні зводяться до початкового наукової освіти і взагалі до розширення розумового кругозору читача шляхом загального ознайомлення зі змістом і успіхами науки і її застосувань і шляхом з'ясування великого значення наукового знання і методу для всіх сторін людського життя.

Нелидова, Е. Русь въ ея столицахъ : исторические очерки : III. Киевъ : съ 24 рисунками / Е. Нелидова. – Петроградъ, 1915. – 218 с. : рис.

Posted in Н

Задовго до Москви і Петербурга в Стародавній Русі вже існували чотири столиці. Стара Ладога, Новгород, Київ і Володимир, їх володарі і прості жителі, церкви і фортеці, пам'ятники і парки стали героями книги Є. Нелидовой, вперше вийшла на початку XX століття під назвою «Русь в її столицях». Книга розрахована на широке коло читачів.

Файл для завантаження

Наукові записки науково-дослідчої катедри історії української культури = Scientific magazine of the scientific chair of Ukrainian history : присвячується керовникові катедри акад. Д. І. Багалієві з нагоди 50-річчя його наукової діяльности.

Posted in Н

Наукові записки науково-дослідчої катедри історії української культури = Scientific magazine of the scientific chair of Ukrainian history : присвячується керовникові катедри акад. Д. І. Багалієві з нагоди 50-річчя його наукової діяльности / У.С.Р.Р., Народній комісаріят освіти, Управління науковими установами. –  [Х.] : Держ. Вид-во України, 1927.  – № 6. – 447 с. : табл.

Збірник наукових праць.

Файл для завантаження

Нова рада : украинськый литературный альманахъ / пидъ ред. М. П. Старыцького, О. П. Косачъ, Л. М. Старыцькой, И. М. Стешенко. – Выдання Кыивського литературно-артыстычного товарыства. – К., 1905. – 479 с.

Posted in Н

В альманасі надруковано твори українських письменників таких як: П. Мирний, Г. Хоткевич, М. Вороний, М. Чернявський, О. Пчілка, Б. Лепкий.

Файл для завантаження