Мутеръ, Р. История живописи от средних веков до наших дней / Рихард Мутеръ ; [переводъ В. Фриче]. – Москва : Книгоиздательство Печатникъ, Т.2 : Нидерландское и немецкое Возрождение и эпоха барокко. – 1903.

Posted in М

Історія живопису у викладі видатного історика мистецтва Р. Мутера, який зібрав та проаналізував колосальний матеріал  з історії світового живопису -  це можливість ще раз пережити хвилюючі моменти  вічного руху людства до ідеалу.

Файл для завантаження

Мистецтво країн ісляму : каталог / [склала М. Вязьмітіна ; матеріяли до епіграфіки В. Крачковської] ; Музей мистецтва Всеукраїнської Академії наук. – Київ : Видання Всеукраїнської Академії наук, 1930. – 122 с. : фото, табл.

Posted in М

Каталог, створений у 1930 році, дає опис колекції мистецтва країн ісламу Відділу Сходу Музею ВУАН. Він дає систематизовану за матеріалом публікацію збірок мистецтва ісламу  і складається з двох частин : мистецтва закордонного й радянського Сходу. Каталог має унікальну історичну цінність  як для музеєзнавців, так і для всіх хто цікавиться мистецтвом Сходу.

Файл для завантаження

Мельник, Є. Техніка театрального мистецтва : Підручник для театральних аматорських гуртків / Євген Мельник. – Львів, 1938. -74 с.

Posted in М

Автор ставив на меті створити підручник для аматорських театральних гуртків, враховуючи  техніку сцени, техніку актора, мистецтво режисера. «він принесе немалу користь кожному, хто забажає вивчити основні засади режисури і працювати в аматорському театральному гурткові».

Файл для завантаження

Мовознавство. Літературознавство

Posted in М

Московский Художественный театр ; Второй / авт. Б.С. Ромашов ; ред. А. Бродский. – М., 1925. – 180 с. : ил.

Posted in М

Московський Художній театр другий виник на базі Першої студії МХТ у 1912 році. Творці студії на чолі з Л.А.Сулержицьким, Б.М.Сушкевичем, Е.Б.Вахтанговим характеризували своє об'єднання як «Збори віруючих в систему Станіславського». У самій назві затверджувалися завдання Студії - експериментально-творча розробка «Системи». Завдяки сильному, різнохарактерному акторському складу студії стало можливим в 1924 р створити новий самостійний театр - МХТ другий (існував до 1936 р). Цю назву дав Першій студії В.І.Немирович-Данченко. Шість років на чолі театру стояв заслужений артист М.А.Чехов, починаючи з 1922 року і до 1928  року - його від'їзду за кордон. У книзі простежується не дуже довга, але вже на той момент досить насичена історія МХТ другого, докладно розглядається репертуар останніх двох років існування Студії і першого року - в якості самостійного театру. Книга цікава тим, що вона проілюстрована безліччю фотографій, малюнків декорацій, портретів акторів і режисерів МХТ другого.

 Файл для завантаження