Ляскоронскій, В. Г. Кіевскій Вышгородъ в удѣльно-вѣчевое время. – К. : Типографія Акц. О-ва "Петръ Барскій", 1913. – XXXVI, 327, [1] с.

Posted in Л

У праці, на основі дослідження  літописів, хронік та документальних джерел більш пізнього періоду, науковець зробив висновок про те, що в давнину Вишгород був не окремим містом, а складовою частиною  Києва.

Файл для завантаження