Лотоцький, О. Сторінки минулого. Ч. 1 / О. Лотоцький ; [ред. Р. Смаль-Стоцький]. – Варшава : [б. в.], 1932. – 286, [2] с. – (Праці Українського Наукового Інституту. Серія мемуарів ; т. 6, кн. 2).

Posted in Л

Наукова спадщина видатного письменника та активного учасника національно-культурного відродження України Олександра Лотоцького багата та різностороння. Особливе місце у доробку науковця посідають тритомні мемуари «Сторінки минулого», що вийшли у Варшаві у 1932–1934 роках. У праці завдяки ретельно зафіксованим маловідомим фактам та подіям  відтворено  картини  українського життя кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя.

Файл для завантаження