Лесь Курбас : бібліографічний довідник : 1906-2016 рр. / [упоряд. Л. Криворучко ; уклад. В. Шкарабан, М. Іванова] ; Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих міста Києва ; Відділ мистецтв. – Київ : Фенікс, 2016. – 225 с. : фотоіл., портр.

Posted in Л

Видання подає вичерпну бібліографію публікацій спадщини Леся Курбаса і матеріалів про його театральну і кінорежисерську, акторську, педагогічну і літера- турну діяльність на сторінках книжкових видань і газетно-журнальної періодики за 110 років. Складається з двох частин: прижиттєвої бібліографії та публікацій і книж- кових видань 1961–2016 років. Довідник адресовано мистецтвознавцям, режисерам, акторам, сценографам, викладачам і студентам мистецьких вузів, працівникам музеїв, видавництв, редакцій, усім, хто вивчає українську культуру.

Файл для завантаження

Любке, В. Иллюстрированная исторія искусствъ. Архитектура-Скульптура-Живопись-Музыка : Для школъ, самообучения и справокъ / Вильгельм Любке. – С.-Петербургъ : Издание А.С. Суворина, 1890. – 294 с. : ил.

Posted in Л

Любке, В. Иллюстрированная исторія искусствъ. Архитектура-Скульптура-Живопись-Музыка : Для школъ, самообучения и справокъ / Вильгельм Любке.- [2-е дополненное издание перевода Ф.И. Булгакова съ очеркомъ истории музыки М.М. Иванова]. – С.-Петербургъ : Издание А.С. Суворина, 1890. – 294 с. : ил.

Багато ілюстрований посібник з історії мистецтв видатного німецького історика Вільгельма Любке (1826-1893). Практичний посібник призначений для попереднього знайомства з архітектурою, скульптурою, Живописом та музикою. У книзі виділено чотири розділи. У них автор розповідає про мистецтво Стародавнього Сходу, античних Греції та Риму, ранньохристиянського періоду, епохи Середньовіччя, Відродження, Нового часу та 19 століття. У книзі подано технічні терміни, що зустрічаються в архітектурі, живописі, музиці; розглянуто творчість понад п’ятсот художників і музикантів, відзначені всі найголовніші течії в історії мистецтв. 

 Завантажити файл

Ляскоронскій, В. Г. Кіевскій Вышгородъ в удѣльно-вѣчевое время. – К. : Типографія Акц. О-ва "Петръ Барскій", 1913. – XXXVI, 327, [1] с.

Posted in Л

У праці, на основі дослідження  літописів, хронік та документальних джерел більш пізнього періоду, науковець зробив висновок про те, що в давнину Вишгород був не окремим містом, а складовою частиною  Києва.

Файл для завантаження

Ляскоронскій В.Г. Главнѣйшія черты общественно-политической и церковно-религіозной дѣятельности князя Владиміра Святого и его заслугъ въ отношеніи Русской Земли : речь, произнесенная профессоромъ В. Г. Ляскоринскимъ на торжественномъ заседаніи конференціи

Posted in Л

У своєму виступі він зазначав, що часи правління князя Володимира були найвидатнішими в російській історії. Це була епоха грандіозних подій, як в суспільно-політичному, так і в церковно-релігійному житті російського народу.

 

Файл для завантаження