Художня література

 

Андрос, О. Кошаче плем’я : [повість. Ч.1] / Олег Андрос. – К., 2013. – 21 с. 

Андрос, О. Є. Тут побували люди : повість, оповідання / Олег Андрос. - Київ : LAT&K, 2009. - 2013. – 53 с.

Алехина Т. Град земной и Град небесный! / Т. Алехина. – К., 2011. – (Серия книг «История искусства как история успеха»).

Альохіна Т. Град земний і Град небесний! / Т. Альохіна. – К., 2015. – (Серія книг «Історія мистецтва як історія успіху»).

Земля : сборникъ пятый. В. Винниченко. Чесность с тобой. Е. Чириковъ. Лесные тайны. – Санкт-Петербург, 1911. – 304 с.

Винниченко, В. Твори. Том ХІІ, Драматичні твори / В. Винниченко. – Київ, 1930. – 182 с.

Винниченко, В. Твори. Том ХІІІ, Драматичні твори / В. Винниченко. – Київ, 1930. – 184 с.

Винниченко, В. Твори. Том ХІV, Драматичні твори / В. Винниченко. – Київ, 1930. – 174 с. 

География в стихах. Часть 1. Города Европейской Россіи и их примечательности / Сост. Чемерзин и Петренко. – Варшава, 1901. – 38 с.

Годлевська Л.Б. Апокаліпсис прожитого вчора. Поезія. – Київ : Фенікс, 2016. – 208 с.

Гончаренко Ната. Сверщик : [збірка поезій]. – Київ, 2019.

Грінченко, Б. Твори/ Б. Грінченко ; ред. М.Грінченкової ; вступ.ст. С. Єфремова. – [К.]: Кооперативне видавництво «Рух», [1927].

Грінчеко Б. Твори / Б. Грінченко; ред. і прим. акад. С. Єфремова. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1929]. – Т. 9, кн. 1. : Поезії (1880-1882). – 269 с.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко . – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1930]. – Т. 10, кн. 2 : Поезії. – 219. – 284, [5] с.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1928]. – Т. 3 : Сонячний промінь : повість / вступ. ст. Плевако М. «Сонячний промінь» та її автор. – Вид. 6-те. – 219, [1] c.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1928]. – Т. 4 : На розпутті : повість. – Вид. 6-те. –247, [1] с.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1928]. – Т. 5 : Серед темної ночі : повість. – Вид. 6-те. – 239, [1] с.

Грінченко, Б. Твори/ Б. Грінченко. – [К.]: Кооперативне видавництво «Рух», [1927?]. – Т. 6 : Під тихими вербами : повість. – 301, [1] с.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1927]. – Т. 7 : Даматичні твори. – 215, [1] с. – Зміст : Нахмарило; Степовий гість; Ясні зорі.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1927]. – Т. 8 : Драматичні твори. – 282, [2] с. – Зміст: Серед бурі; На громадській роботі; На новий шлях; Миротворці.

Ґуберначук Сергей Григорьевич. Озеро моей мечты. – Сборник текстов песен. – Киев: ArtHuss, 2020. – 160 c.

Ґуберначук Сергей Григорьевич. Мозаика. – Сборник поэзий и цитат. – Киев: ArtHuss, 2020. – 142 c.

Ґуберначук, Сергій Григорович. Учорашнє. – Збірка поезій – Київ: ArtHuss, 2019. – 109 c.

Ґуберначук Сергій Григорович. Поезії розбурханих стихій. – Збірка поезій. – Київ: ArtHuss, 2019. – 192 с.

Ґуберначук Сергій Григорович. Дай, я буду таким, як хочу... – Збірка віршів та роздумів. – Київ: Майстер-принт, 2019. – 64 с.

Ґуберначук Сергій. Матіоловий сон. – Збірка текстів пісень та духовної кантати. – Київ: Вид-во ПП "Р.К. Майстер-принт", 2018. – 136 с.

Журавков В. В. Короткий огляд приватної колекції гумору / В. В. Журавков. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2019. – 148 с.

Марсюк, В.А. Романтика пізньої осені. Поезія останніх років. / Василь Марсюк. – Київ: ВЦ «Просвіта», 2015.– 276 с.

Марсюк, В. Твори в двох томах. Том перший. Вибрані вірші. - Київ : ВЦ "Просвіта", 2013. – 352 с.

Марсюк, В. Твори в двох томах. Том другий. Романи і поеми. - Київ : ВЦ "Просвіта", 2013. – 352 с.

Кобзарь : полный сборникъ самыхъ любимыхъ и общеизвѣстныхъ украинскихъ народныхъ пѣсенъ : болѣе 100 пѣсенъ грустныхъ, любовныхъ веселыхъ и разгульныхъ, шутливыхъ, старинныхъ, казацкихъ, обрядныхъ, колыбельных и проч., заимствованныхъ изъ лучшихъ сборниковъ и пѣсенниковъ / Изданіе книгопродавца  Морозова. – Москва, 1887. – 108 с. –  Власницький конволют.

Короленко, Т. В. Дорогу до Раю знаю : поезії / Тетяна Короленко. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. – 100 с.

Короленко, Т. В. Люба, я втомився бути чоловіком : повість / Тетяна Короленко. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. – 88 с.

Кочерга, І. Фея гіркого мигдалю : комедия на дії / Іван Кочерга. – Харків, 1926. – 108 с.

Кропивницький, М. Л. По ревізії : п’єса на одну дію / М. Л. Кропивницький; передм. В. Чередниченко. – Полтава, 1918. – 44 с.

Лорд Багумобур. Кельтские пророчества / Лорд Багумобур; [пер. с гаэльского]. – Черкассы: ГП «Черкасский ЦНИИ», 2016. – 72 с.

Мирний П. Книжка третя творів : драматичні твори / Панас Мирний. – Київ, 1907. – 326 с.

Олесь, О. Хвесько Андибер : (дума пьеса) / Олександр Олесь. – Київ, 1917. – 18 с.

Олесь, О. З журбою радість обнялась / О. Олесь. – Вид. 3-тє. – Б. м. : Т-во Час. – Кн. I. – 142, [2] с.

Повный сбирныкъ творивъ М. Л. Кропивницького. Выдання трете. – Харьковъ, 1894. – 392 с.

Перетц, В. Слово о полку Ігоревім : пам'ятка феодальної України-Руси XII віку : Вступ. Текст. Коментар / акад. Володимир Перетц. – К. : З друкарні Української Академії Наук, 1926. – ІХ, 351, [4] с.

Слово о Полку Игореве : ироическая песнь о походе на половцовъ удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная стариннымъ русскимъ языкомъ въ исходе XII столетія съ приложеніемъ на употребляемое ныне наречіе. – Москва, 1800.

Старицький, М. Остання ніч : історична драма в двох карт. / М. Старицький. – Вінниця : Т-во «Наука», 1920. – 40 с.

Старицька-Черняхівська, Л. Милость божа : п’єса на 3 дії / Л. Старицька-Черняхівська. – К., 1919. – 71 с. – (Всеукраїнський кооперативний видавничий союз ; №35).

Старицька-Черняхівська, Л . Жага : драма на п’ять дій / Л. Старицька-Черняхівська. – Харків : видавництво «Рух», 1925. – 80 с.

Смолич, Ю. Збірка творів / Юрій Смолич. – Х. : Книгоспілка, 1930. – Т. 3 : Останній Ейджевуд ; Хома. – 324 с.

Шевченко, Т. Г. Твори / Тарас Шевченко - К.; Лейпціг : Українська накладня, 1918. – Т. 1 : Про життя й твори Тараса Шевченка, Кобзарь (до першого друку). – 544 с. : мал.

Украінська Муза : поетична антологія од початку до наших днів / під. ред. О. Коваленка. – К. : Друкарня П. Барського, 1908. – 1280 с. : іл.

Улагай-Красовський, Л. Вій : фантастичне видовище на 4 дії з інтродукцією / Л. Улагай-Красовський. – Харків : Кооперативне видавництво «Рух», 1926. – 100 с.

Тассо, Т. Освобожденный Іерусалимъ : поэма въ двадцити песняхъ въ переводах русских писателей. (...) / Торквато Тассо. - С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, Казанская ул., №8, 1899. - 184 с. : портр.

Слово о полку Игоря : текстъ памятника съ примѣчаніями, прозаическій и поэтическій его переводы, материалы для сравнительнаго изученія, объяснительныя статьи и словарь / 6-е изд., безъ перѣменъ И. Глазунова. – С.-Петербургъ : Типографія Глазунова, 1907.

Чтенія в Императорскомъ обществѣ исторіи и древностей россійскихъ при Московскомъ университетѣ : повременное изданіе. – М. : Въ Университетской Типографіи, 1858 -1917. – Выходит ежеквартально 1858 г.(генварь – мартъ) Кн. 1

Черкасенко, С. Казка старого млина : драма / Спиридон Черкасенко. – Київ,1913. – 202 с.

Шекспир, В. Трагедия о Гамлете, Принце Датском / В. Шекспир ; пер. К. Р. – Санк-Петербург, 1900. – 60 с.

Шульгин, В. В. Дни / В. В. Шульгин; Вступ. ст. С. Пионтковского. – Ленинград : Прибой, 1921.– 281 с.

Яр А. Територія Духу [сатирична повість] / Ангеліна Яр, Олег Андрос. – К. : Спілка вільних журналістів “Природа над усе”, 2013. – 148 с.