Хроника Петербургскихъ театров: Съ конца 1826 до начала 1855 года. Ч. 1: Годовыя обозрения русской и француз ской драматической сцены, оперы и балета. – Санкт-Петербург: Типография Р. Голике, 1877. – 264 с.

Posted in Х

Хроника Петербургскихъ театров: Съ конца 1826 до начала 1855 года. Ч. 1: Годовыя обозрения русской и француз ской драматической сцены, оперы и балета. – Санкт-Петербург: Типография Р. Голике, 1877. – 264 с.

Файл для скачування

 

Художня та галузева література

Posted in Х

Художня література

Андрос, О. Є. Тут побували люди : повість, оповідання / Олег Андрос. - Київ : LAT&K, 2009. - 2013. – 53 с.

Андрос, О. Кошаче плем’я : [повість. Ч.1] / Олег Андрос. – К., 2013. – 21 с. 

Альохіна Т. Град земний і Град небесний! / Т. Альохіна. – К., 2015. – (Серія книг «Історія мистецтва як історія успіху»).

Альохіна Т. Град земний і Град небесний! / Т. Альохіна. – К., 2015. – (Серія книг «Історія мистецтва як історія успіху»).

Грінченко, Б. Твори/ Б. Грінченко ; ред. М.Грінченкової ; вступ.ст. С. Єфремова. – [К.]: Кооперативне видавництво «Рух», [1927].

Грінчеко Б. Твори / Б. Грінченко; ред. і прим. акад. С. Єфремова. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1929]. – Т. 9, кн. 1. : Поезії (1880-1882). – 269 с.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко . – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1930]. – Т. 10, кн. 2 : Поезії. – 219. – 284, [5] с.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1928]. – Т. 3 : Сонячний промінь : повість / вступ. ст. Плевако М. «Сонячний промінь» та її автор. – Вид. 6-те. – 219, [1] c.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1928]. – Т. 4 : На розпутті : повість. – Вид. 6-те. –247, [1] с.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1928]. – Т. 5 : Серед темної ночі : повість. – Вид. 6-те. – 239, [1] с.

Грінченко, Б. Твори/ Б. Грінченко. – [К.]: Кооперативне видавництво «Рух», [1927?]. – Т. 6 : Під тихими вербами : повість. – 301, [1] с.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1927]. – Т. 7 : Даматичні твори. – 215, [1] с. – Зміст : Нахмарило; Степовий гість; Ясні зорі.

Грінченко, Б. Твори / Б. Грінченко ; ред. М. Грінченкової. – [К.] : Кооперативне видавництво «Рух», [1927]. – Т. 8 : Драматичні твори. – 282, [2] с. – Зміст: Серед бурі; На громадській роботі; На новий шлях; Миротворці.

Життя Тараса Шевченка. №3

Загаров. Мистецтво актера. 1920

Запорожець за Дунаєм

Марсюк, В.А. Романтика пізньої осені. Поезія останніх років. / Василь Марсюк. – Київ: ВЦ «Просвіта», 2015.– 276 с.

Марсюк, В. Твори в двох томах. Том перший. Вибрані вірші. - Київ : ВЦ "Просвіта", 2013. - 352 с.

Марсюк, В. Твори в двох томах. Том другий. Романи і поеми. - Київ : ВЦ "Просвіта", 2013. - 352 с.

Мірошниченко М. Збірник праць. – Київ, 2017

Яр, А. Територія Духу [сатирична повість] / Ангеліна Яр, Олег Андрос. – Київ : Спілка вільних журналістів “Природа над усе”, 2013. 148 с.

Публіцистика

Журавков, В.В. ГУМОР: науково-популярний огляд приватної колекції. Серія: Домашня електронна бібліотека. - Київ, 2016. 

Журавков, В.В. Національна свідомість в Україні і Росії під впливом гібридної війни. Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ - Електронна версія. - Київ, 2016. – 182 с. – 4 додатки.

Журавков, В.В. Анатомія «братства». Інформаційний огляд джерел Інтернету. – Серія: ДЕРЖАВНІСТЬ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ - Електронна версія. - Київ, 2016. - 120 с. – 4 додатки.

Космологія, езотерика

Реформи під мікроскопом: 2015 рік / За ред. Міського В.В., Галушки О.М., 2015. — 88 с.

Історія

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. - Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] . - Київ. - Т.1. - 2014.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. - Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] . - Київ. - Т.2. - 2014.

Грушевський, М.С. Історія України-Руси : В 11 т., 12 кн. - Електронна версія / [адаптація оригінального тексту до норм сучасної української літературної мови М.П.Мірошніченка] . - Київ. - Т.3. - 2014.

Мовознавство

Лучканин, С. М. Латинські сентенції (крилаті латинські вислови) з історико-літературним коментарем : Навч. пос. із вивчення латин. афоризмів для студентів Інституту філології та історичного фак-ту КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ : Наук. світ, 2009. – 136 с.

Лучканин С. М.Латинська юридична термінологія і фразеологія : навч. посіб. / С. М. Лучканин. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 148 с.

Сучасна українська літературна мова : стилістика / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1973.  588 с.

Сучасна українська літературна мова : синтаксис / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1972.  516 с.

Сучасна українська літературна мова : фонетика / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1969.  435 с.

Сучасна українська літературна мова : лексика і фразеологія / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1973.  439 с.

Сучасна українська літературна мова : морфологія / за заг. ред. акад. АН УРСР І. К. Білодіда.  Київ : Наук. думка, 1969.  583 с.