Кустэ, Э. Кино: современный кинематограф, его достижения и техника / Эрнест Кустэ . – Ленинград : Научное изд-во, 1925. – 163 с.

Posted in К

Книга Ернста Кусте – переклад з французької дослідження  історії та теорії кіно, актуального на той час. Автор викладає матеріал від часів винаходу кіно, його розвитку і використання технічних досягнень.

Файл для завантаження

Кропивницький, М. Л. Повный сбирныкъ творивъ /М.Л. Кропивницький. - Х. : Типографія М. Варшавчика, 1894. - 384 с. : портр.

Posted in К

Зміст: Дай серцеві волю, заведе у неволю; Невольник; Помирились; Пошились у дурні; По ревізії; Лихо не кожному лихо – іншому й талан; Вуси; Підгоряне; Зайдиголова; Дві сім’ї; Чмир (Чумазий); Олеся; Джигун; Куплети.

 

Файл для завантаження

Курдовъ К. М. Географія Россійской имперіи : курсъ среднихъ учебныхъ заведеній : съ 10 фото-тинто-гравюрами на отдѣльныхъ листахъ, 21 діаграммой, 3 картограммами и 5 картами в краскахъ / К. М. Курдовъ, А.А. Ивановскій. – Изд. 9-е, исправл. – Москва : Тип.

Posted in К

Курдовъ К. М. Географія Россійской имперіи : курсъ среднихъ учебныхъ заведеній : съ 10 фото-тинто-гравюрами на отдѣльныхъ листахъ, 21 діаграммой, 3 картограммами и 5 картами в краскахъ / К. М. Курдовъ, А.А. Ивановскій. – Изд. 9-е, исправл. – Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1916. – 256 с. – (Книгоиздательство Т-ва И. Д. Сытина. Отдѣлъ средней школы).

Представлена книга є підручником з географії для средньої школи.

Файл для завантаження

Кулішъ, П. А. Исторія возсоединенія Руси : [в 3 т.] – Т. 1 / П. А. Кулішъ. – Изд. Тов. «Общественная польза». – С.-Петербургъ : Тип. Тов. «Общественная польза», 1874 –1877.

Posted in К

Т. 1 : Отъ начала колонизации опустошенной татарскимъ погромомъ Киево-Галицкой Руси до начала столѣтней козацко-шляхетской войны. – 1874.  – І-ІІІ,І-ІІІ, 374 с.  

Автор позиціонує свою роботу, як виклад історичної концепції процесу «возз’єднання» Русі, акцентуючи увагу на складних суспільно-політичних процесах у козацькому середовищі, відводить значну роль козацтву у возз’єднанні Південної та Північної Русі.

Т. 2 : Отъ начала столѣтней козацко-шляхетской войны до возстановленія в Кіевѣ православной іерархіи, въ 1620 году . – 1874. – І-VIII, I-III, 456 с. : ил.

 Продовження праці П.А. Куліша. Друга книга з тритомника. Том присвячений подіям від початку столітньої козацько-шляхетської війни до відновлення в Києві православної ієрархії в 1620 році.

 Т. 3 : Религиозное, соціальное и национальное движеніе въ эпоху Іова Борецкаго. – Москва, 1877.  – І-ІІІ, 374 с.

 Третій том Історії возз'єднання Русі "присвячено релігійному і національному рухові в Україні і Росії.

Файл для завантаження

Кубе, А.Н. История фаянса / А.Н. Кубе. – Берлин ; РСФСР : Государственное издательство, 1923. -126 с. : ил.

Posted in К

Альфред Миколайович Кубе (1886 - 1942 ) - російський мистецтвознавець, професор, фахівець з прикладного мистецтва епохи Відродження, найстаріший співробітник Державного Ермітажу (з 1910 по 1942 рр.). Людина різнобічних знань, він був мистецтвознавцем широкого профілю,знавцем прикладного мистецтва середніх віків,епохи Відродження і мистецтва барокко. Написана ним «Історія фаянсу» - класична праця з історії розвитку стилів фаянсу і майоліки. Розглядаються як ранні фаянси Сходу, так і європейські аж до XVIII століття. Дана характеристика практично всіх центрів виробництва.

Файл для завантаження

Крыжицкий, Г. Экзотический театр : Ява, Индо-Китай, Турция, Персия, Корея / Г. Крыжицкий. –Ленинград : ACADEMIA, 1927. – 78 с. : ил.

Posted in К

« … Захоплений казковою різноманітністю форм театрального Сходу,я спробував зафіксувати тут ті матеріали, з якими мені довелося зіткнутися, риючись в описах мандрівників, і вивчаючи дослідження вчених сходознавців. Ця книга, однак, не є компіляцією, тому що в деяких питаннях я користувався справжніми, досі невідомими матеріалами (наприклад, сіамський театр)» Г.Крижицький. Зміст: Яванский «Wajang», - Сіамський театр, - Камбоджійський балет (театр Khmer), - Аннамский театр, - Карагез, - Театральні вистави персів, - Корейські танцівники і танцівниці.

 

Файл для завантаження